Back
Diweddariad COVID-19: 26 Tachwedd

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

 

#CadwchGaerdyddYnDdiogel

Darllenwch y rheolau ar-lein

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (17 Tachwedd - 23 Tachwedd)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

25 Tachwedd

 

Achosion: 627

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 170.9 (Cymru: 189.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,203

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,418.1

Cyfran bositif: 12.1% (Cymru: 12.2% cyfran bositif)

 

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/

 

Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion: 26.11.20

Ysgol Bro Edern
Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Bro Edern. Mae 41 o ddisgyblion Blwyddyn 10 wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd. Nid oes angen i unrhyw aelodau o staff hunanynysu gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. 

Ysgol Uwchradd Willows
Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Uwchradd Willows. Mae 28 o ddisgyblion Blwyddyn 7 wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd. Nid oes angen i unrhyw aelodau o staff hunanynysu gan fod mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith. 

Ysgol Gynradd Lakeside
Mae 60 o ddisgyblion Meithrin yn absennol o'r ysgol ar hyn o bryd oherwydd COVID-19 sydd wedi effeithio ar staff.

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul
Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Paul. Mae 32 o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 3 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.  

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff
Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff. Mae 25 o ddisgyblion Dosbarth Derbyn a 2 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos COVID-19 a gadarnhawyd.  

Ysgol Gynradd Albany
Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Gynradd Albany. Mae 16 o ddisgyblion Meithrin a 5 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.  

Ysgol Gynradd Sain Ffagan
Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Gynradd Sain Ffagan. Mae 26 o ddisgyblion Blwyddyn 3 a 3 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.  

Ysgol Uwchradd Cathays
Mae dau achos positif o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysgol Uwchradd Cathays. Mae 27 o ddisgyblion Blwyddyn 8 ac 11 ac 1 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achosion a gadarnhawyd o COVID-19.  

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf
Mae dau achos positif o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf. Mae 18 o ddisgyblion Blwyddyn 8 a 9 wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achosion o COVID-19 a gadarnhawyd.