Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 23/11/20

 

20/11/20 - Arena Dan Do Gam yn Nes

Bydd darparu arena dan do newydd gyda lle i 15,000 o bobl ym Mae Caerdydd yn dod gam yn nes pan fydd y Cyngor yn penodi'r cynigydd a ffefrir yng nghyfarfod y Cabinet sydd wedi'i drefnu ar gyfer 26 Tachwedd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25274.html

 

20/11/20 - Penodi contractwr i osod cladin newydd ar flociau fflatiau uchel

Mae contractwr wedi'i benodi i osod cladin newydd ar dri o flociau fflatiau uchel y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25270.html

 

19/11/20 - Bydd dau adeilad pwysig ym Mae Caerdydd yn cael eu hadnewyddu a'u hachub

Bydd dyfodol dau adeilad treftadaeth pwysig ym Mae Caerdydd yn cael eu diogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol wrth i gynlluniau Cyngor Caerdydd i sicrhau perchnogaeth gael eu cymeradwyo.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25266.html

 

19/11/20 - Cynlluniau'n symud ymlaen ar gyfer pont newydd yn cysylltu Llanrhymni â'r A48

Mae cynlluniau ar gyfer pont newydd fydd yn cysylltu Llanrhymni â'r A48 yn uniongyrchol wrth gyffordd Pentwyn wedi symud cam ymlaen yn dilyn ceisiadau sector preifat i gyflawni'r cynllun.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25264.html

 

19/11/20 - Sêl bendith i gynlluniau Heol Wellfield

Mae'r cynllun terfynol y cytunwyd arno ar gyfer Heol Wellfield sy'n cynnwys system unffordd newydd, beicffordd dros dro, gwell cyfleusterau i gerddwyr, yn ogystal â pharcio arhosiad byr, wedi cael sêl bendith, gyda 74% o drigolion lleol a arolygwyd yn cefnogi'r cynlluniau newydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25256.html

 

18/11/20 - Cymeradwyo cynlluniau i Ysgol Uwchradd newydd Fitzalan

Heddiw mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Caerdydd wedi cymeradwyo cynlluniau i adeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd ar dir ger Stadiwm Lecwydd yn ardal Treganna.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25252.html

 

17/11/20 - Datganiad ar y Cyd ar gyfer Caerdydd ac Abertawe - Atyniadau'r Llwybr Iâ

Yn dilyn diweddariad cyngor iechyd cyhoeddus gan swyddfa Prif Swyddog Meddygol Cymru dros y penwythnos, penderfynwyd y bydd atyniadau'r llwybr iâ, a oedd i fod i agor yng nghanol dinasoedd Caerdydd ac Abertawe, yn aros ar gau i'r cyhoedd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25241.html

 

16/11/20 - Ceisiadau i Ysgolion Cynradd yn agor heddiw ac mae canllawiau ar gael i deuluoedd sy'n gwneud cais am le

Derbynnir ceisiadau am lleoedd mewn ysgolion cynradd ym mis Medi 2021 heddiw, (dydd Llun 16 Tachwedd 2020) ac mae ymgyrch newydd wedi'i lansio i roi arweiniad i rieni sy'n gwneud cais am le.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25226.html

 

16/11/20 - Llechi cyfrifiadurol am ddim i drigolion Caerdydd sydd ar incwm isel

Mae gwasanaeth Cynghori Cyngor Caerdydd bellach yn lansio Cynllun Rhoi Llechen Gyfrifiadurol am ddim gyda mynediad i'r rhyngrwyd i unigolion sydd heb ddyfais na chysylltiad rhyngrwyd gartref.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25224.html