Back
Diweddariad COVID-19: 18 Tachwedd

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

 

#CadwchGaerdyddYnDdiogel

Darllenwch y rheolau ar-lein

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (9 Tachwedd - 15 Tachwedd)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

17 Tachwedd

 

Achosion: 562

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 153.2 (Cymru: 165.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,287

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,168.4

Cyfran bositif: 13.1% (Cymru: 13.1% cyfran bositif)

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/

 

Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion: 18.11.20

Ysgol Arbennig The Hollies

Mae dau achos positif o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysgol Arbennig The Hollies. Mae 14 o ddisgyblion a 7 aelod staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achosion o COVID-19 a gadarnhawyd.  

Ysgol Gynradd Parc Ninian

Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Gynradd Parc Ninian. Mae 28 o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 2 aelod o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos COVID-19 a gadarnhawyd.

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd

Mae nifer o staff yn absennol o'r ysgol oherwydd materion sy'n ymwneud â COVID-19. Yn dilyn asesiad risg a gynhaliwyd a chefnogwyd gan Gorff Llywodraethu'r ysgol, bydd disgyblion Blwyddyn 8 yn cael eu haddysgu o bell am weddill yr wythnos hon. Nid yw hyn yn effeithio ar y disgyblion yn y ganolfan adnoddau anghenion arbennig.