Back
Dechrau ar wasanaeth Parcio a Theithio Sadwrn yn Unig o Neuadd y Sir Ddydd Sadwrn 14 Tach – Sadwrn 2 Ionawr 2021

13.11.2020

Bysiau bob 15 munud o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas a dychwelyd o Stryd y Gamlas i Neuadd y Sir.

Bws cyntaf am 10am o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas, bws olaf o Stryd y Gamlas am 6pm i Heol Hemingway.

Cost £3 y car, ar Agor 10am-6pm.

 

 

Parcio a Cherdded

Mae Maes Parcio Neuadd y Sir hefyd ar gael yn ystod yr wythnos fel maes parcio parcio a cherdded heb orfod talu yn ystod yr wythnos (gall pobl ddefnyddio Bws y Bae Rhif 6 i'r dref os ydynt yn dymuno, prisiau tocyn bws arferol i'w talu ar y bws)