Back
Diweddariad COVID-19: 4 Tachwedd

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

Arhoswch gartref i achub bywydau.

Darllenwch y rheolau ar-lein

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

3 Tachwedd

Achosion: 1,105

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 301.2 (Cymru: 266.4 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 5,455

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,486.8

Cyfran bositif: 20.3% (Cymru: 19.3% cyfran bositif)
 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/

 

Y diweddaraf am ysgolion yr effeithir arnynt gan COVID-19: 4.11.20

Ysgol Tŷ Gwyn

Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn. Mae 8 disgybl a 4 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.