Back
Diweddariad COVID-19: 22 Hydref

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf

#CadwCaerdyddynDdiogel #CadwCymrunDdiogel

Dilynwch y canllawiau:

https://www.caerdydd.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Strategaethau-cynlluniau-a-pholisiau/Cynllunio-at-Argyfwng-a-Gwydnwch/gwybodaeth-ynghylch-coronafeirws/cyfnod-clo-caerdydd/Pages/default.aspx

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

21 Hydref

 

Achosion: 1,174

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 320.0 (Cymru: 164.7 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,271

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,709.2

Cyfran bositif: 18.7% (Cymru: 12.9% cyfran bositif)

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

 

Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion 22 Hydref 2020

Ysgol Uwchradd Willows

Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Uwchradd Willows. Mae 8 o ddisgyblion Blwyddyn 9 wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19. Nid effeithiwyd ar unrhyw aelodau o staff oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.