Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (19 Hydref)

 

16/10/20 - Mae cynlluniau ar y gweill i ddarparu prydau ysgol am ddim tan y Pasg 2021

Mae Cyngor Caerdydd yn gwneud cynlluniau i sicrhau bod teuluoedd â phlant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn gallu parhau i fanteisio ar y ddarpariaeth yn ystod gwyliau'r ysgol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24996.html

 

15/10/20 - Diweddariad COVID-19: 15 Hydref

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24992.html

 

15/10/20 - Camerâu gorfodi wedi'u hactifadu ar 'Strydoedd Ysgol' i wella diogelwch a helpu i hyrwyddo ymbellhau cymdeithasol

Bydd camerâu gorfodi mewn nifer o ysgolion ledled y ddinas yn cael eu hactifadu o heddiw ymlaen i wella diogelwch, helpu disgyblion a theuluoedd i gynnal ymbellhau cymdeithasol ar adegau gollwng a chasglu ac annog teithio llesol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24990.html

 

15/10/20 - Defnydd am ddim o'r nextbike a 1,000 o goed i ysgolion er mwyn lansio strategaeth Un Blaned Caerdydd

Defnydd am ddim o'r nextbike a 1,000 o goed i ysgolion er mwyn lansio strategaeth Un Blaned Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24986.html

 

15/10/20 - Wates Residential yn cryfhau ei bartneriaeth adeiladu tai Cartrefi Caerdydd â Chyngor Caerdydd gyda dau gam adeiladu pel

Bydd camau 2 a 3 rhaglen Cartrefi Caerdydd yn cynnwys adeiladu 1,050 o gartrefi newydd ar 16 o safleoedd ledled Caerdydd yn ystod y 7 mlynedd nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24984.html

 

15/10/20 - Bwyty newydd ym Mharc Bute

Gallai Parc Bute yng Nghaerdydd fod yn cael bwyty newydd i wasanaethu ardal ogleddol y man gwyrdd poblogaidd yng nghanol y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24977.html

 

14/10/20 - 14 Baner Werdd i barciau a mannau gwyrdd Caerdydd

Mae Gwarchodfa Natur Fferm y Fforest a Pharc Hailey wedi cael Baneri Gwyrdd mawr eu bri am y tro cyntaf, sy'n golygu bod gan 14 o barciau a mannau gwyrdd a reolir gan Gyngor Caerdydd yr anrhydedd ryngwladol mawr ei heisiau hon erbyn hyn.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24964.html

 

12/10/20 - 5 pheth y dylai pob myfyriwr yng Nghaerdydd ei wybod am eu gwastraff a'u hailgylchu

Os yw'ch mab, merch, wŷr neu wyres, ffrind neu berthynas yn dechrau ym Mhrifysgol Caerdydd y flwyddyn hon bydd yn gwybod bod llawer o bethau i'w dysgu yn byw oddi cartref.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24948.html