Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (12 Hydref)


09/10/20 - Galwad ar drigolion Caerdydd i ymuno â'r her 'Un Blaned'

Datgelwyd cynllun newydd uchelgeisiol gan Gyngor Caerdydd i yrru'r ddinas tuag at ddod yn ddinas niwtral o ran carbon erbyn 2030.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24942.html

 

09/10/20 - COVID-19: Gall gwasanaeth cerdd ysgolion ailddechrau

Bydd gwersi cerddoriaeth mewn ysgolion yn ailddechrau y mis hwn ar ôl iddynt gael eu canslo dros dro oherwydd COVID-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24940.html

 

08/10/20 - Gwelliannau yn ansawdd aer Caerdydd

Mae Caerdydd yn dathlu Diwrnod Aer Glân heddiw gyda'r newyddion, yn seiliedig ar ganlyniadau dros dro, y bu gostyngiad sylweddol mewn lefelau Nitrogen Deuocsid (NA2) ledled y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24933.html

 

08/10/20 - Animeiddiad o wasanaeth dydd y ddinas am brofiadau iechyd meddwl

Mae grŵp o unigolion o wasanaeth dydd iechyd meddwl Caerdydd wedi cynhyrchu animeiddiad sy'n adlewyrchu eu profiadau eu hunain o gyflyrau iechyd meddwl.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24923.html

 

08/10/20 - Casgliadau gwastraff gardd gwyrdd wedi'u hatal dros fisoedd y gaeaf

Bydd casgliadau ar gyfer gwastraff gardd ledled Caerdydd yn cael eu hatal am bedwar mis er mwyn helpu'r Cyngor i ddelio â'r pandemig COVID-19 parhaus, ac i sicrhau y gellir parhau i gynnal casgliadau gwastraff, ailgylchu a gwastraff bwyd cyffredinol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24918.html

 

06/10/20 - Hwb i gartrefi'r Cyngor yng ngorllewin y ddinas
Mae'r gwaith o adeiladu 16 o gartrefi newydd i gynyddu cyflenwad y ddinas o dai fforddiadwy ar fin dechrau.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24896.html

 

06/10/20 - "Y daith fwyaf gwerth chweil"

Mae actor o Gaerdydd, sy'n fwy cyfarwydd â throedio'r byrddau ac o dan y goleuadau teledu nag â gyrfa ym maes gofal cymdeithasol, yn hyrwyddo ei rôl newydd fel gweithiwr gofal cartref.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24890.html

 

06/10/20 - Parciau Caerdydd yn cael tractor trydanol dim allyriadau am y tro cyntaf yn y DU

Bydd Cyngor Caerdydd yn un o'r awdurdodau lleol cyntaf yn y DU i brynu tractor trydanol, yn dilyn treial llwyddiannus yng Ngwarchodfa Natur Fferm y Fforest.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24889.html