Back
Enw Draenen Pen-y-graig yn ‘Fynwent y Flwyddyn’ am yr ail flwyddyn o’r bron
Enwyd Mynwent Draenen Pen-y-graig yn ‘Fynwent y Flwyddyn’ am yr eildro o’r bron, gan guro dau arall yn y rownd derfynol i ennill y wobr aur yn y categori tir claddu mawr.

Mae’r gwobrau DU-gyfan, a drefnir ac a hyrwyddir gan y Bwrdd Ymwybyddiaeth o Goffáu, yn canolbwyntio ar safonau’r diwydiant, materion amgylcheddol ac arfer da.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael: “I ennill y wobr hon ddwywaith o’r bron, ac yn benodol yn ystod blwyddyn pan fu’n rhaid i’r Gwasanaethau Profedigaeth ymateb i heriau Covid-19, yn gydnabyddiaeth wych o’r tîm. Gwn cymaint o ofal y maen nhw’n ei roi wrth eu gwaith i bobl Caerdydd ac maen nhw wir yn ei haeddu.”

Dywedodd Philip Potts, o’r Bwrdd Ymwybyddiaeth o Goffáu: "Mae'r gwobrau'n gyfle gwych i wobrwyo staff sy'n gweithio'n galed a dangos y rôl ganolog y gall Mynwentydd ei chwarae yn y gymuned. Maent yn llefydd o harddwch heddychlon i fyfyrio, yn ogystal â'u pwysigrwydd ecolegol.

“Perfformiodd y tîm ym Mynwent Draenen Pen-y-graig yn arbennig drwy gydol y cyfnod beirniadu helaeth.”

Caiff Gwobrau Mynwent y Flwyddyn eu noddi a’u cymeradwyo gan y Cymdeithasau diwydiant amlwg canlynol:

·       Bwrdd Ymwybyddiaeth o Goffáu

·       Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd 

·       Ffederasiwn yr Awdurdodau Claddu ac Amlosgi (FBCA)

·       Cymdeithas Clercod Cynghorau Lleol (SLCC)

·       Cofrestr Seiri Coffa Achrededig Prydain (BRAMM)