Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (21 Medi)

 

14/09/20 - Cyfleoedd Llywodraethwyr Ysgol yng Nghaerdydd

Mae Cyngor Caerdydd yn chwilio am hyd at 100 o wirfoddolwyr brwdfrydig ac ymrwymedig i ymgymryd â swyddi fel llywodraethwyr ysgol ar draws 127 o ysgolion y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24734.html

 

15/09/20 - Llwybr tuag at brifddinas tecach, fwy cynhwysol

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cymdeithas decach lle gall pawb rannu yn llwyddiant y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24740.html

 

15/09/20 - Lansio ymgyrch codi arian i achub 'Pumba' Parc Bute

Mae ymgyrch arloesol i godi arian wedi'i lansio i helpu i achub 'Pumba', nodwedd arddwriaethol boblogaidd iawn ym Mharc Bute.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24744.html

 

15/09/20 - Gwlyptiroedd wedi'u hadfer yn rhan o broject Dim Colled Net

Mae gwaith i adfer cynefinoedd gwlyptir pwysig yn Fferm y Fforest wedi'i gwblhau fyn rhan o'r project 'Dim Colled Net', a ariennir gan Network Rail.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24748.html

 

18/09/20 - Sut i waredu eich mygydau, menig, hancesi papur a chlytiau gwrth-fac yn ddiogel

Mae hi bellach yn orfodol gwisgo masgiau wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do, mae bob un ohonom yn defnyddio hancesi papur, weips gwrth-facterol a thyweli papur mwy nag erioed, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwaredu nhw'n gywir.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24766.html