Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (7 Medi)
7/09/20

1/09/20 - Hwb o £500,000 ar gyfer technoleg i gynlluniau Cyngor Caerdydd ar gyfer y diwydiannau creadigol

Yn dilyn cais llwyddiannus am gyllid, mae Llywodraeth Cymru yn darparu £500,000 i Gyngor Caerdydd i wella’r seilwaith sy’n cludo band eang ffibr optig o amgylch y ddinas.

Darllenwch fwy: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24628.html

 

 

4/09/20 - Croesawodd ysgolion yng Nghaerdydd lawer o'u disgyblion yn ôl yr wythnos diwethaf a bydd llawer mwy yn dychwelyd yr wythnos hon.

Atgoffir teuluoedd na ddylai dysgwyr fynd i’r ysgol dan unrhyw amgylchiadau os ydynt yn:

•           teimlo'n sâl neu’n dangos unrhyw un o dri symptom COVID-19 a adnabyddir (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu os ydynt wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn y 14 diwrnod diwethaf

•           byw mewn cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau COVID-19 neu sydd wedi cael canlyniad positif i brawf COVID-19 yn ystod y 14 diwrnod diwethaf.

Darllenwch fwy: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/cwestiynau-cyffredin-i-rieni-a-disgyblion/Pages/default.aspx

 

4/09/20 - Newidiadau i’ch Canolfannau Ailgylchu

Bellach mae’n bosib archebu 26 ymweliad y flwyddyn â’ch canolfannau ailgylchu lleol, yn lle 12, gall 2 berson bellach adael y cerbyd i helpu i symud eitemau trymach, ein cyngor erbyn hyn yw eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb.

Mwy yma: https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Sbwriel-ac-ailgylchu/canolfannau-ailgylchu/Pages/default.aspx

 

4/09/20 - Mae'r holl ardaloedd chwarae i blant yng Nghaerdydd sydd wedi pasio archwiliadau diogelwch bellach wedi ailagor.

Bydd ailagor y 3 ardal chwarae hyn - ger y Morglawdd (Bae Caerdydd), Heol Llanisien Fach (Rhiwbeina) a Rhydypenau (Cyncoed) yn golygu y bydd 107 o 116 o ardaloedd chwarae'r ddinas ar gael i blant eu mwynhau.

Darllenwch fwy: https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24657.html