Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (17 Awst)

 

13/08/20 - Y band samba lleol ‘Barracwda' yn ail-sefydlu eu grwp cymunedol yng nghyrtiau awyr agored dros dro Parc Bute

Mae'r band taro ‘Barracwda' sy'n chwarae rhythmau Affricanaidd a Brasilaidd wedi dod o hyd i gartref amgen ar gyfer eu hymarfer yn y cyrtiau awyr agored dros dro ym Mharc Bute ger ystafelloedd newid y Gored Ddu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24520.html

 

13/08/20 - Ailgyflwyno'r Cynnig Gofal Plant

Cyhoeddiad gan y Cynghorydd Graham Hinchey, yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd:

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24525.html

 

13/08/20 - Cyllid wedi'i gymeradwyo ar gyfer cam cyntaf

Mae rhwydwaith gwresogi ardal newydd gwerth £26.5 miliwn, a fydd yn defnyddio pibellau tanddaearol i gludo gwres o gyfleuster adfer ynni i fusnesau a chartrefi yng Nghaerdydd, wedi sicrhau £15 miliwn i ddechrau cam cyntaf y gwaith.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24526.html

 

13/08/20 - Canlyniadau Safon Uwch Caerdydd 2020

Mae disgyblion ar draws Caerdydd wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch heddiw, ac mae llawer ohonynt wedi cael eu cyflwyno ar ffurf rithwir oherwydd COVID-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24528.html

 

14/08/20 - Dysgu Am Oes Ar-lein

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Caerdydd wedi datblygu ystod o gyfleoedd dysgu newydd a chyffrous, gyda'r cyrsiau yn dechrau'r mis nesaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24530.html

 

14/08/20 - Caeau Llandaf ymhlith yr ardaloedd chwarae diweddaraf i ailagor y penwythnos hwn

Mae naw ardal chwarae arall i blant yng Nghaerdydd, gan gynnwys y cyfleusterau poblogaidd yng Nghaeau Llandaf, i'w hailagor ganol dydd y Sadwrn yma. Ar ôl eu hagor, bydd yn dod â chyfanswm y mannau chwarae sydd ar gael i'w defnyddio yng Nghaerdydd i 100.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24532.html

 

15/08/20 - Caerdydd yn nodi 75 Mlynedd Diwrnod VJ

Heddiw, Awst 15, 2020, yw 75 mlwyddiant Diwrnod VJ, yn coffáu ildiad Siapan a diwedd yr Ail Ryfel Byd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24538.html