Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (29 Mehefin)


22/06/20 - Amser am Newid Go Iawn

Mae ymgyrch newydd wedi'i lansio yn y ddinas heddiw i adeiladu ar y llwyddiant diweddar o ran helpu pobl sy'n agored i niwed i adael y strydoedd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24149.html

 

22/06/20 - Newid Go Iawn - gwybodaeth ar wasanaethau digartrefedd yng Nghaerdydd

Ers i'r cyfangiadau ddod i rym yn sgil y cloi, rydym wedi cyflawni'r canlynol: • Creu 182 o unedau llety ychwanegol ar gyfer pobl ddigartref sengl • Wedi helpu 473 o bobl i mewn i'n llety person sengl • Wedi cynorthwyo 50 o bobl sy'n cysgu ar y stryd i m...

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24151.html

 

22/06/20 - Cyrtiau chwaraeon a hamdden awyr agored Cyngor Caerdydd i ail-agor

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi o heddiw (Dydd Llun 22 Mehefin), y bydd yr holl gyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, ac eithrio meysydd chwarae plant a champfeydd awyr agored, yn cael agor.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24157.html

 

23/06/20 - Cadw canol y ddinas yn ddiogel a hygyrch i bawb

Er mwyn sicrhau bod canol y ddinas yn lle diogel a hygyrch i bawb, mae amrywiaeth o fesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith i helpu'r rheini sydd ag anableddau neu broblemau symudedd yng nghanol y ddinas.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24195.html

 

24/06/20 - Darpariaeth ysgol gynradd newydd i wasanaethu Gogledd-orllewin Caerdydd

Mae'r argymhellion diweddaraf ar y cynigion i sefydlu darpariaeth ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o ogledd-orllewin Caerdydd wedi'u cymeradwyo gan Gabinet yr awdurdod lleol heddiw.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24171.html

 

24/06/20 - COVID-19: Cynlluniau traffig ysgol newydd i sicrhau cydymffurfiaeth â mesurau ymbellhau cymdeithasol mewn ffordd ddioge

Bydd cyfres o gynlluniau traffig newydd yn cael eu rhoi ar waith ledled Caerdydd i sicrhau bod plant a theuluoedd yn gallu cadw pellter cymdeithasol yn ddiogel ac yn cael eu cefnogi i deithio'n llesol pan fydd ysgolion yn ailagor o ddydd Llun 29 Mehefin.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24173.html


25/06/20 - Sut i ddefnyddio ein Canolfannau Ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws

Edrychwch ar ein hawgrymiadau gorau ar gyfer cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â'n Canolfannau Ailgylchu.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24181.html

 

25/06/20 - Y Gleision Yn Dychwelyd I Hyfforddi Yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn

Bydd Gleision Caerdydd yn dychwelyd i hyfforddi yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn ar ôl dod i gytundeb dros dro gyda Chyngor Caerdydd a GLL, y fenter gymdeithasol hamdden elusennol sy'n gweithredu'r cyfleuster.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24183.html

 

26/06/20 - Casgliadau gwastraff gardd wrth ymyl y ffordd i ddychwelyd i'r patrwm arferol ar 6 Gorffennaf

Mae casgliadau gwastraff gardd o ymyl y ffordd Caerdydd yn mynd i ddychwelyd bob pythefnos o ddydd Llun 6 Gorffennaf.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24188.html