Back
Cadw canol y ddinas yn ddiogel a hygyrch i bawb

23/06/20

Er mwyn sicrhau bod canol y ddinas yn lle diogel a hygyrch i bawb, mae amrywiaeth o fesurau ychwanegol wedi cael eu rhoi ar waith i helpu'r rheini sydd ag anableddau neu broblemau symudedd yng nghanol y ddinas.

Mae gwasanaeth Bygi Modur ar gael ar gais, drwy ofyn i aelod o staff yn unrhyw un o'r pwyntiau croeso. Gellir hefyd archebu'r bygi ymlaen llaw o fan parcio dynodedig drwy ffonio 029 2087 3888.

Mae parcio i bobl anabl ar gael fel arfer yng nghanol y ddinas ar Ffordd Churchill a Heol y Cawl. Gan fod Rhodfa'r Orsaf ar gau, bydd angen i bobl sydd am ddefnyddio Ffordd Churchill deithio ar hyd Stryd Bute i Adam Street.

Mae meysydd parcio ar y ffyrdd cyfyngedig ar agor i'r cyhoedd. Dim ond fel llwybr trwodd y mae'r ffyrdd hyn ar gau, a bydd arwyddion yn cael eu gosod ar y ffyrdd i wneud hyn yn glir.

Yr unig ffyrdd fydd ar gau yn llawn yw Stryd y Castell a Lôn y Felin.

Mae trefniadau wedi'u gwneud gyda manwerthwyr yng nghanol y ddinas i sicrhau y gall nwyddau gael eu danfon yn ystod y diwrnod gwaith. Mae mannau llwytho wedi'u creu y naill ochr i Stryd y Castell, a fydd ar gau, ac rydym yn parhau i weithio gyda manwerthwyr wrth i bawb ddod i'r arfer â'r system newydd.

I gael rhagor o wybodaeth am y trefniadau newydd yng nghanol y ddinas, darllenwch y daflen Holi ac Ateb:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24138.html

I gael rhagor o wybodaeth am gau ffyrdd yng nghanol y ddinas a'r cyfyngiadau, ewch i:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24136.html