Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (8 Mehefin)


08/06/20 - Mae cam cyntaf cynllun peilot Wellfield Road yn weithredol

Gweithredwyd cam cyntaf y cynllun peilot ar Wellfield Road dros y penwythnos, gyda lleoedd parcio wedi'u dileu o bob ochr y ffordd a chonau traffig dros dro i ehangu'r palmentydd er mayn i'r y cyhoedd allu dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24086.html

 

09/06/20 - Mabwysiadu cyfundrefnau torri gwair sy'n dda i bryfed peillio mewn 18 safle newydd ledled Caerdydd

Mae rhagor o gyfundrefnau torri gwair ‘unwaith' sy'n dda i bryfed peillio wedi eu mabwysiadu mewn 18 safle newydd ledled Caerdydd

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24053.html

 

10/06/20 - Canllawiau wedi'u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ysgolion er mwyn iddynt allu cynllunio i ddisgyblion ddychwelyd ar 29 Mehefin i "ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi".

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24089.html

 

11/6/2020 - COVID-19: Project Pontio Rhithwir ar gyfer ysgolion ar waith

Mae Project Pontio Rhithwir sy'n helpu plant sy'n gadael yr ysgol gynradd i baratoi ar gyfer dechrau yn yr ysgol uwchradd ym mis Medi, ar waith yng Nghaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24072.html

 

12/06/20 - Datganiad ar dorri coed i lawr ar y datblygiad Rise y cydsynwyd iddo

"Pan gymeradwyodd y Pwyllgor Cynllunio'r datblygiad hwn, roedd y manylion tirlunio wedi eu rhoi'n fanwl. Roedd hyn yn cynnwys adroddiad coed, datganiad dull ar sut y dylid torri'r coed, ynghyd â manylion ar y coed, y planhigion a llwyni sydd i'w plannu yn rhan o'r cynllun.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24081.html