Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (25 Mai)

 

18/05/20 - Newidiadau i gasgliadau gwastraff oddi ar ymyl y ffordd o 1 Mehefin

Bydd y casgliadau wythnosol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff bwyd oddi ar ymyl y ffordd yn dychwelyd i'r gwasanaeth arferol o 1 Mehefin.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23898.html

 

18/05/20 - Cwestiynau ac atebion am newidiadau gwastraff o'r 1af o Fehefin

Cwestiwn 1) Beth sy'n newid ar 1 Mehefin?

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23900.html

 

19/05/20 - Gwasanaethau angladd yn dychwelyd i'r drefn cyn Covid19

Bydd gwasanaethau angladd 45 munud yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd unwaith eto ar ôl iddynt gael eu cyfyngu i 30 munud am ugain diwrnod.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23907.html

 

20/05/20 - Ymateb cyflym yn paratoi'r ffordd i newid parhaus a chadarnhaol

Mae ymateb cyflym Cyngor Caerdydd a'i bartneriaid gwasanaethau digartrefedd i ddiogelu unigolion sy'n agored i niwed ar y strydoedd yn ystod argyfwng COVID-19 wedi dechrau dwyn buddion sylweddol.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23917.html


21/05/20 - Cyngor ar y Dreth Gyngor - Negeseuon Testun ac E-byst

Fel arfer, ar ddiwedd mis Ebrill, bydd Cyngor Caerdydd yn anfon llythyrau atgoffa i'r trigolion hynny sydd heb dalu rhandaliad Treth Gyngor cyntaf y flwyddyn ariannol newydd, ac i'r rhai sydd mewn dyled iddynt mewn perthynas â Threth Gyngor y flwyddyn...

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23924.html

 

21/05/20 - Cyfle i archebu ar-lein i ddefnyddio canolfannau ailgylchu Caerdydd ar gyfer eitemau cyfyngedig yn unig

Mae Cyngor Caerdydd wedi datgelu y bydd canolfannau ailgylchu Caerdydd yn ailagor i waredu eitemau cyfyngedig yn unig, ond am resymau diogelwch, bydd gofyn i breswylwyr archebu apwyntiad mewn amser penodol gyda Chyngor Caerdydd.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23931.html

 

21/05/20 - Cwestiynau ac atebion ar ganolfannau ailgylchu Caerdydd

Cwestiynau ac atebion ar ganolfannau ailgylchu Caerdydd.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23933.html

 

21/05/20 - Lansio project cymunedol 'Arhoswch Gartref, Plannwch a Thyfwch!'

Mae Planhigfeydd Parc Bute yn gweithio gyda grwpiau tyfu cymunedol a gwirfoddolwyr yng Nghaerdydd ar brosiect 'Arhoswch Gartref, Plannwch a Thyfwch' er mwyn helpu i annog trigolion i dyfu eu llysiau a'u perlysiau eu hunain yn ystod cyfnod y cloi.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/23935.html