Back
Gwaith i fynd rhagddo ar gam 2 yr Uwchraddiad i Lwybr Beicio Heol y Gogledd

 

Bydd contractwr y Cyngor, Horan Construction Ltd, yn ail-ddechrau gwaith ar Gam 2 Uwchraddio Llwybr Beicio Heol y Gogledd.

Er mwyn sicrhau y gall staff ymbellhau yn gymdeithasol yn ddiogel tra'n gweithio, bydd y llwybr rhwng ffordd fynediad yr orsaf ambiwlans a Llys Tal-y-bont Road wedi ei gau i'r cyhoedd tra bo'r gwaith yn mynd rhagddo.

Bydd y llwybr wedi cau o Ddydd Llun 18 Mai ac nid oes disgwyl iddo ail-agor tan fis Gorffennaf.