Back
Ymlaen â’r gân i gerddorion ifanc Caerdydd

23/4/2020

 

Mae cerddorion ifanc Caerdydd a’r Fro yn gallu parhau i ddysgu, ymarfer a mwynhau cerddoriaeth yn ystod yr argyfwng iechyd sydd ohoni.

Mae Gwasanaeth Cerdd Cyngor Caerdydd a Bro Morgannwg wedi datblygu nifer o ddulliau digidol o gyflwyno hyfforddiant cerddorol, gwersi un i un ac ymarferion.

Mae staff wedi addasu i’r dulliau newydd o weithio, gan drefnu cyfarfodydd ac ymarferion rhithwir fel y gall bandiau, corau a cherddorfeydd barhau i gyd-chwarae yn ogystal â chynnig cyfleoedd i deuluoedd fwynhau cerddoriaeth gyda’i gilydd.

Dywedodd Emma Coulthar, Pennaeth y Gwasanaeth:    “Mae cerddoriaeth yn uno pawb ac o ran lles yr unigolyn alla i ddim meddwl am unrhyw beth arall sy’n well.