Back
Prydau Ysgol Am Ddim

Nodyn i'ch atgoffa y bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o'r dydd Llun yma, 6 Ebrill ymlaen a chaiff ei ymestyn i gynnwys yr hyn a fyddai wedi bod yn gyfnod o bythefnos o wyliau Pasg i ysgolion. 

Bydd y cynllun talebau newydd yn disodli'r pecynnau bachu bwyd a ddarparwyd i ysgolion ers dydd Llun 23 Mawrth. 

Caiff rhieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd daleb y gellir ei lawrlwytho gwerth £40 er budd eu plentyn/plant cymwys, a gellir ei wario yn un o'r archfarchnadoedd canlynol:

  • Tesco
  • Asda
  • Sainsbury's
  • Morrisons
  • Marks & Spencer
  • Waitrose

Bydd y trefniadau ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim ar ôl toriad y Pasg yn cael eu cyfathrebu maes o law. 

Mae'r Cyngor wedi llwyddo i ddarparu 45,000 o fagiau bachu i'w casglu a'u cymryd i'w bwyta oddi ar y safle, ond bydd y cynllun newydd yn cynorthwyo mesurau i leihau cyswllt cymdeithasol, fel y cyhoeddodd Llywodraeth y DG.

Bydd teuluoedd cymwys yn derbyn llythyr gyda manylion y daleb yn uniongyrchol gan y Cyngor o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf. 

Cliciwch yma i weld copi o'r llythyr:

http://app.prmax.co.uk/collateral/163969.pdf

 

I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, ebostiwchPrydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk