Back
COVID-19: Rhybudd y gall manwerthwyr sy'n diystyru cyfarwyddiadau'r Llywodraeth i gau gael dirwyon a cholli eu trwyddeda

Mae busnesau an-hanfodol sy'n torri cyfyngiadau'r Llywodraeth ac sy'n aros ar agor wedi cael eu rhybuddio eu bod yn wynebu dirwyon a cholli eu trwyddedau.

 

Dywed swyddogion Cyngor Caerdydd eu bod wedi cael gwybod am dafarndai'n methu â chau neu'n cynnal "sesiynau dan glo" er gwaethaf y ffaith bod y Llywodraeth wedi cyhoeddi ddydd Gwener y dylai safleoedd trwyddedig gau.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Michael Michael: "Mae'n rhaid i hyn stopio.

 

"Os daliwch chi ‘mlaen, gallwch ddisgwyl problemau mawr wrth gael trwydded pan ddaw'r amser i ail-agor. Mae'r rheolau yma nawr. Nid cais yw hwn, mae'n orchymyn llywodraeth. Mae'n rhaid i ni gyd wneud ein rhan i achub bywydau pobl."

 

Gydag ymestyn y gorchymyn nos Lun i gynnwys mwy o fusnesau, mae Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir y Cyngor yn cysylltu â'r holl safleoedd yr effeithir arnynt i sicrhau eu bod yn deall y gofynion newydd.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Michael: "Rwy'n gobeithio y bydd gweddill y sector manwerthu yn gweithredu'n gyfrifol ac yn osgoi'r angen i'r Cyngor gymryd camau gorfodi".

 

Cysylltwch â'r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (GRhR) ar 0300 123 6696 i roi gwybod am unrhyw bryderon neu i gael arweiniad pellach