Back
Ffyrdd ar gau ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd Prifysgol Caerdydd ar 6 Hydref

Bydd Hanner Marathon Caerdydd yn cael ei gynnal ar 6 Hydref. Disgwylir i 25,000 o bobl gymryd rhan yn y digwyddiad, felly disgwylir i Gaerdydd fod yn brysur iawn.

Bydd ffyrdd ar gau yn y Ganolfan Ddinesig o ddydd Mercher 2 Hydref er mwyn gosod a chlirio pentref y digwyddiad.

O 5am ar 2 Hydref tan ganol nos ar 7 Hydref:Bydd Heol y Coleg ar gau o'r gyffordd â Rhodfa'r Amgueddfa i'r gyffordd â Rhodfa'r Brenin Edward VII (caniateir mynediad tan 9am ar 6 Hydref)

O 5am ddydd Iau 3 Hydref tan ganol nos ar 7 Hydrefbydd Rhodfa'r Brenin Edward VII ar gau i'r gyffordd âBoulevard de Nantesac i'r gyffordd âHeol Neuadd y Ddinas.

Bydd y ffyrdd canlynol ar gau o 5am ddydd Gwener 4 Hydref tan ganol nos ar 6 Hydref.

  Rhodfa'r Brenin Edward VII (o'r gyffordd â Boulevard De Nantes i'r gyffordd â Heol Neuadd y Ddinas ac o'r gyffordd â Heol Corbett i'r gyffordd â Heol y Coleg)

  Rhodfa'r Amgueddfa o'r pen caeedigâ Heol Corbett i'r gyffordd â Heol Gerddi'r Orsedd

   Heol Gerddi'r Orsedd o'r gyffordd â Phlas-y-Parc i'r gyffordd â Rhodfa'r Amgueddfa

   Heol Neuadd y Ddinas o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Rhodfa'r Amgueddfa (caniateir mynediad i gerbydau ar gyfer parcio preifat ac ar gyfer dosbarthu tan 9.00am ddydd Sadwrn 5 Hydref)

4.00am tan ganol nos, dydd Sul 6 Hydref

   Heol y Gogledd i'r de o'r gyffordd â Boulevard De Nantes i'r gyffordd â'r A416

  Yr A4161 o'r gyffordd â Heol y Gogledd i'r gyffordd â Ffordd y Brenin

   Ffordd y Brenin o'r gyffordd â'r A4161 i'r gyffordd â Heol y Dug

      Heol y Dug a Stryd y Castell

   Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Stryd y Castell i'r gyffordd â Heol y Gadeirlan

6.00am tan 10.45am ddydd Sul 6 Hydref

   Heol y Gogledd o'r gyffordd â Colum Road i'r gyffordd â Boulevard de Nantes (ceir mynediad i'r Gored Ddu drwy Blas-y-Parc/Heol Corbett, tua'r gogledd ar Heol y Gogledd).

10.00am tan 3.10pm ddydd Sul 6 Hydref

    Colum Road

   Plas-y-Parc o'r gyffordd â Maes St Andrew i'r gyffordd â Colum Road.

9.00am tan 3.10pm ddydd Sul 6 Hydref

  • Ceir mynediad i Beatty Avenue o'r gyffordd â Lake Road North yn unig (gan gynnwys Jellicoe Gardens, Keyes Avenue a Tyrwhitt Crescent)
  • Rheolir mynediad i Queen Ann Square drwy Colum Road / Heol Corbett, a gallwch adael drwy Heol Corbett / Heol y Gogledd tua'r gogledd.
  • Lady Mary Road o'r gyffordd â Maryport Road at y gyffordd â Lake Road East.

Bydd ffyrdd ar gau yn eu tro o 9am i 3.10pm ddydd Sul 6

     Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Neville Street

    Wellington Street, Leckwith Road a Sloper Road

 

    Heol Penarth, Morglawdd Bae Caerdydd, Rhodfa'r Harbwra Roald Dahl Plas

    Plas Bute, Rhodfa Lloyd Georgea Stryd Herbert

     Tyndall Street, East Tyndall Street a Windsor Road

     Adam Street, Fitzalan Place yn mynd ar draws Heol Casnewydd

     West Grove, Richmond Road ac Albany Road

     Blenheim Road, Marlborough Road a Ninian Road

     Fairoak Road, Lake Road East a Lake Road West

  • Fairoak Road, Cathays Terrace, Heol Corbett a Rhodfa'r Amgueddfa