Back
Beth sy’n digwydd? – Gweithgareddau Gwyliau’r Haf 26 Awst – 1 Medi

Beth sy'n digwydd? - Gweithgareddau Gwyliau'r Haf 26 Awst - 1 Medi

 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Bydd Plass Roald Dahl ym Mae Caerdydd unwaith eto'n newid yn lan y môr dinesig gyda llond bwceidiau o hwyl i ddiddanu'r plant trwy gydol gwyliau'r haf (20 Gorffennaf - 1 Medi).

Mae'r atyniad yn cynnwys traeth tywod sy'n addas i blant, padiau sblasio i greu man chwarae â dŵr ac amrywiaeth o reidiau ffair poblogaidd ar gyfer y teulu oll.

Mae mynediad AM DDIM a bydd costau ychwanegol ar gyfer cyfleusterau ar y safle.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Parc Dŵr Caerdydd

Mae Parc Dŵr aer 100m wrth 80m sy'n arnofio ym Mae Caerdydd yn cynnwys 72 rhwystr gan gynnwys sleidiau, trampolinau a barrau mwnci - sy'n ei wneud y mwyaf yng Nghymru. Mae'n cynnig diwrnod allan penigamp i grwpiau, teuluoedd a'r rhai sy'n chwilio am gyffro!

Mae cyfyngiadau taldra.Ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan 9 Medi.

I brynu tocynnau, ewch i: https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/

 

 

Sylwch, bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.Cysylltwch â'r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle ar 029 20 872030.

 

Dydd Mawrth 27 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

10.45 tan 12.40pm

 

Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

10 tan 12.30pm

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 

2.05 tan 4.00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Amser Stori

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Ras y Gofod

2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

Crefftau gyda gwesteion arbennig ar thema ras y gofodCysylltwch ag adran y plant Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd i gael rhagor o fanylion.
Rhif ffôn:(029) 20780953 E-bost: llyfrgellplant@caerdydd.gov.uk

 

Amser Stori/Rhigwm

10am

Hyb Grangetown

 

Sesiwn chwarae i blant

2 - 3.55pm

Hyb Llanedern

5-14 oed

 

Amser Rhigwm

10.30 - 11am

Hyb Llanedern

 

Clwb Llyfrau Iau

4-5pm

Hyb Llanrhymni

Grŵp darllen ar gyfer plant 7-12 oed

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Clwb Crefftau

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Stori

2.15pm

Llyfrgell Rhydypennau

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-12pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

Crefftau ar thema Ras y Gofod i blant rhwng 3 a 12 oed

 

Amser Stori

10.30am

Hyb Trelái a Chaerau

 

Amser Stori

1.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 

 

 

Dydd Mercher 28 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

RSPB Cymru Her Wyllt dydd Mercher

10.00am-3.30pm

Parc Hailey

Allwch chi gwblhau ein her Olion ac Arwyddion?Gall bywyd gwyllt fod yn ddirgel iawn!Bydd angen ditectif o fri i fynd at wraidd y peth.Cyfarfod ym Mharc Hailey ger y maes parcio, CF14 2FQ.2km AM DDIM

Sesiwn Chwarae

10 tan 11.55pm

 

Canolfan ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái. CF5 4DP

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.CF5 5BQ  

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Meithrinfa Grangetown, Canolfan REACH, Ferry Road, Grangetown.CF11 0XR

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

 Amser Todl

10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Lego

5-6pm

Hyb Llanedern

 

Digwyddiad Ras y Gofod

11am-1pm

Hyb Llanrhymni

Crefftau gyda gwesteion arbennig a thema Ras y Gofod

 

Tenis Bwrdd

4-5pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

2 - 4pm

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Amser Rhigwm

2-3pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Clwb Crefftau

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Aes yr Haf

Bywyd Pryfed

 

10am-3pm

 

Yr Aes, canol dinas Caerdydd

Digwyddiad am ddim FOR Cardiff

Camwch i fyd bach y pryfed a dysgu stomp y lindys yn y diwrnod gwych hwn o hwyl.

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Iau 29 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

10 tan 11.55pm

 

Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.CF5 5BQ  

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.30 tan 4.25pm

Neuadd Plwyf Sant Ffransis, Grand Avenue, Trelái, CF5 5HX

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10.05 tan 12pm

 

Hyb Tredelerch, Llanstephan Road, Tredelerch, CF3 3JA

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 6pm             

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Amser Rhigwm

 

 

 

 

 

 

 

 10.30am

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Amser Stori Ieuenctid

3.30pm

Hyb Grangetown

Amser stori i blant 5-12 oed

 

Amser Stori

10.30 - 11am

Hyb Llanedern

 

Amser Rhigwm

10.15-10.45am

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

2-3pm

Hyb Llanrhymni

 

Sefydliad Dinas Caerdydd

4-6pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Rhigwm

10.30am

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Clwb Gwyliau Thrive

10.30am-12.30pm

 

Crefftau a digwyddiadau yn seiliedig ar Her Ddarllen yr Haf ar gyfer plant ag awtistiaeth mewn partneriaeth â Thrive Caerdydd.

 

Clwb Lego

3-5pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb Trelái a Chaerau

Sesiwn ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

Her Wyllt RSPB

10am—12pm

Hyb y Tyllgoed

Dysgwch am fywyd dŵr croyw wrth i ni fentro i mewn i'r pwll gyda RSPB

 

Crefftau Her Ddarllen yr Haf

2-4pm

Hyb y Tyllgoed

Sesiwn ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 30 Awst

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Sesiwn Chwarae

10 tan 1.00pm

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.  CF3 5HT 

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2.05 tan 4.00pm

Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5NQ

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

10 tan 1pm

 

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

 

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Sesiwn Chwarae

2 tan 5.30pm

Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ

Am ddim.

I blant 5-14 oed.

 

Amser Stori

 

10.30am

 

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

 

Clwb Lego

 2.30pm

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd

 

Clwb Lego

3.30pm

Hyb Grangetown

 

Amser Rhigwm

 11am

Hyb Llanisien

 

Crefftau i blant

 

10am-12pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Lego

1pm - -3pm

Hyb Llanisien

 

Clwb Lego

1pm - -3pm

Hyb Llanrhymni

 

Amser Stori

10.30am

 

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Amser Stori

11-11.30am

 

Hyb Llaneirwg

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

2.30 - 3.30pm

 

Hyb Llaneirwg

 

Amser Rhigwm/Stori

10.30am

Hyb y Tyllgoed

 

 

Clwb Lego

 

10.30am-12.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 

Dydd Sadwrn 31 Awst

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Jigsôs a gemau bwrdd

10am-12pm

Hyb Llanedern

 

Crefftau i blant

11am - 1pm

 

Hyb Llanedern

 

Clwb Lego

2 - 4pm

Hyb Llanedern

 

Clwb Crefftau

2-4pm

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Clwb Lego

10.30am-12.30pm

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 

 

Hyb y Tyllgoed

 

Clwb Lego

11am

 

 

 

****Mae'r wybodaeth yn gywir ar adeg cyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda'r lleoliad oherwydd gall newidiadau ddigwydd.