Back
Adroddiad newydd yn amlygu pwerdy nesaf y DU "yn aros i digwydd"

Cyhoeddwyd heddiw adroddiad newydd yn amlygu y potensial am pwerdy economaidd newydd i'r DU efo argymhellion i roi hwb i'r economi yng ngorllewin Prydain. 

Trefnu yr adroddiad gan partneriaeth Dinasoedd Mawr y Gorllewin yn cynnwys Cyngor Dinas Bryse, Cyngor Caerdydd a Cyngor Dinas Casnewydd. Cyflwynwyd yr adroddiad i uwch wleidyddion, arweinyddion busnes ac addysg heddiw yn Nhy'r Arglwyddi. Arglwydd Bob Kerslake o'r Comisiwn UK2070 cynhaliwyd y cyflwyniad.

 Mae'r adroddiad gan MetroDynamics yn cyflwyno tystiolaeth cryf am creu partneriaeth trawsffiniol efo argymhellion i annog gwell seilwaith, buddsoddiad, rhyngwladoli a thwf cynhwysol ar draws rhanbarth yn cynnwys saith dinas, 4.4m o bobl, 10 prifysgol, 156,000 o fusnesau ac economi gwerth £107bn. 

Amlygwyd pump maes cydweitio yn yr adroddiad:

  • Ymuno cryfderau sectorau efo strategaeth diwydiant;
  • Galluogi cysylltedd cyflymaf trwy integreiddio gwelliannau i ffyrdd a rheilfyrdd;
  • Datblygu strategaeth rhyngwladiol i hyrwyddo cryfderau diwydiant y rhanbarth;
  • Sefydlu arsyllfa cynhyrchiant ac acloesedd i gwneud well defnydd o'n data;
  • Cysylltu gymundeau fwyaf difreintiedig yr ardal efo's sectorau efo'r twf fwyaf trwy treialu a mesur dulliau wedi'i deilwra.

Dywedodd Cynghorydd Debbie Wilcox, arweinydd Cyngor Casnewydd: "Mae'r cyfleoedd gall pwerdy eu cyfalafu a'u cyfoethogi yn enfawr. Mae gan y rhanbarth economi gwerth £107bn, sydd 10% yn uwch na Northern Powerhouse a Midlands Engine, ac eto mae ein twf yn arafach na'r cyfartaledd. Os mai dim ond i gyrraedd cyfartaledd y DU y byddwn yn tyfu, byddwn yn dod yn economi £ 1.21bn - meddyliwch am y potensial petai'r pwerdy hwn yn cael ei greu." 

Byddai'r pwerdy - sydd eto i dewis enw ffurfiol - yn ymestyn ar hyd yr M4 o Swindon, croesi y ffin Cymraeg i Caerdydd ac Abertawe, ac yn y gogledd o Caeerloyw a Cheltenham i Caerfaddon ac Bryste. I cefnogi'r menter mae'r Dinasoedd Mawr y Gorllewin wedi cael eu ymuno gan Cyngor Caerfaddon a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf, Cyngor Dinas Caerloyw, Cyngor Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Swindon. 

Mae'r adroddiad yn cynnig cynllun i rhoi hwb i twf yn y rhanbarth, dim ail-gydbwyso economaidd, ac yn canolbwyntio ar datblygu cryfderau i annog y twf yma. 

Efo dwy llwybr mawr yn rhedeg ar draws y rhanbarth (yr M4 a rheilfyrdd "Great Western") a'r M5 yn ei croestorri nhw, mae cysylltiadau trafnidiaeth cryf yr ardal yn sicrhau sefyllfa unigryw i'r pwerdy potensial i datblygu ac cymorth twf masnach mewn ffyrdd cymorthwyol i strategaethau lleol a rhanbarthol. 

Dywedodd Marvin Rees, Maer Bryste: "Ein gweledigaeth yn y pen draw yw i creu partneriaeth ddifrifol, hirdymor, trawsffiniol. Rydym eisoes yn allforio nwyddau werth £18.4bn and gwasanaethau gwerth £11bn pob blwyddyn. Rydym eisiau hyrwyddo ymhellach ein cyfleoedd masnach ac buddsoddiad gwych try datblygu strategaeth rhyngwladiol. Mewn byd ar ôl Brexit bydd twf wedi sefydlu ar allforio yn pwysig iawn i datblygiad economaidd ac mae'r potensial efo'r cydweithio yma i sicrhau bod y rhanbarth yn cystadlu efo rhanbarthau twf mawr ar draws y byd. 

"Bydd cyflawni hyn yn golygu agor tagfeydd ar draws yr M4 a'r M5; cysylltu pobl a chymunedau yn ein hardaleodd mwyaf difreintiedig â chyfleoedd sgiliau a chyflogaeth." 

Mae gan yr ardal cryfderau unigryw mewn peirianned uwch, cyfryngau creadigol a digidol, cyllid a gwasanaethau proffesiynol. Mae'r adroddiad yn amlygu hefyd sut byddai meysydd twf ynni glân, iechyd a gwyddorau bywyd yn fudd ymhellach. 

Dywedodd Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd: "Dyma ddechrau'r sgwrs, y cam nesaf yw i sefydlu fyrdd arweinyddiaeth i siaopio'r fenter hon ac i gyrru ymlaen. 

"Mae'r adroddiad yma yn sôn am ategu yn hytrach na chystadlu â strategaethau a phartneriaethau presennol. Byddem yn datblygu partneriaeth rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat ar draws y rhanbarth saith dinas, gyda chynrychiolwyr o bartneriaethau menter lleol, busnesau a phrifysgolion a chyda chefnogaeth y llywodraeth genedlaethol." 

Mae'r adrroddiad ar gael trwy ymwelio  www.apowerhouseforthewest.org.uk