Back
Meddwl am faethu? Mae Cyngor Caerdydd yn rhoi gwahoddiad agored i noson wybodaeth ar faethu nos Lun 18 Mawrth 2019

Ydych chi wedi ystyried bod yn ofalwr maeth?Os felly, mae tîm maethu Cyngor Caerdydd yn cynnal noson wybodaeth ar faethu nos Lun 18 Mawrth rhwng 6pm-8pm yn Neuadd y Sir.

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle i ddarganfod mwy, cwrdd â'r tîm a siarad â rhai o'n gofalwyr maeth mewn amgylchedd braf a chyfeillgar.

Mae maethu gyda Chyngor Caerdydd yn gyfle gwych i gyfrannu at les a dyfodol plant a phobl ifanc Caerdydd, gan ddatblygu sgiliau ac ennill incwm cystadleuol yr un pryd.

I gydnabod hyn, rydym yn darparu cyfleoedd hyfforddi a datblygu gwych, gan gynnwys cymwysterau sy'n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Rydym wedi adolygu ein pecynnau tâl a buddion yn ddiweddar, ac rydym yn talu ar raddfa gystadleuol gyda thaliadau ychwanegol ar gyfer gwyliau, penblwyddi a gwyliau crefyddol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd, y Cyng. Graham Hinchey:"Dyma gyfle gwych i unrhyw un sydd wedi ystyried maethu alw heibio, gofyn cwestiynau a chlywed am brofiadau go iawn gan ofalwyr maeth presennol.

"Mae ein gofalwyr maeth yn rhan annatod o dîm sydd wedi ymrwymo i helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc yma yn y brifddinas. Maent yn gweithio gyda'n tîm Maethu a Gofal Cymdeithasol, yn cynnig mewnwelediad a mewnbwn amhrisiadwy, ac mae hyn yn dangos faint y maen nhw'n cael eu parchu a pha mor werthfawr ydynt i'n dinas.

"Gobeithiwn eich gweld chdi yn y digwyddiad a gobeithiwn eich croesawu chi i'r teulu Maethu Caerdydd."

Os na allwch ddod i'r digwyddiad ond rydych yn awyddus i wybod mwy am faethu ffoniwch 02920 788343 neu ewch i https://fostercarecardiff.co.uk/