Back
Ffyrdd o atal diflastod dros yr hanner tymor yng Nghaerdydd

 

Mae’r gwyliau hanner tymor yn prysur nesáu ac os ydych yn chwilio am ffyrdd o osgoi diflastod, rydym yn cynnig popeth o Sgrînbrintio a Sgiliau Syrcas i Ysgol Ymladd a Troeon Trofannol i ddifyrru’r plant!

 

Dydd Sul 24 Chwefror

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Sinema Danddaearol Castell Caerdydd – The Iron Giant

10.45am

Castell Caerdydd

Cyfle i weld clasuron y sinema yn Is-grofft hanesyddol y castell.

 

Stori am fachgen a’i gyfeillgarwch anarferol gyda robot estron enfawr, yn seiliedig ar y clasur o lyfr gan Ted Hughes, gyda llais unigryw Vin Diesel.


Angen cadw lle - £5 y person.


Ffôn:02920 878 100

https://www.croesocaerdydd.com/

 

Sinema Danddaearol Castell Caerdydd – The Isle of Dogs

2.00pm

Castell Caerdydd

Cyfle i weld clasuron y sinema yn Is-grofft hanesyddol y castell.

 

Siapan, 20 mlynedd i heddiw: ar ôl i gŵn Megasaki gael eu halltudio i ynys bell, mae perchennog ifanc yn dechrau ar daith beryglus i ddod o hyd Spots, ei gi annwyl.


Angen cadw lle - £5 y person.


Ffôn:  02920 878 100

www.castellcaerdydd.com

 

 

 

Dydd Llun 25 Chwefror

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Troeon Trofannol

10:15 / 11:30 / 12:45 / 14:30

Castell Caerdydd

Dewch i gwrdd ag amrywiaeth o anifeiliaid anhygoel – o goedwig law drofannol yr Amazon i anialwch Kalahari yn Affrica – am gyfle i ddysgu am eu hymddygiad a’u cynefinoedd.

 

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd dros ben a gallai’r holl docynnau gael eu gwerthu ymlaen llaw.

 

Slotiau wedi’u hamseru.Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

 

Angen cadw lle - £4 y person.


Ffôn:02920 878 100

 

www.castellcaerdydd.com

 

Blocbrintio

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

Dewch i archwilio blocbrintio trwy ddylunio eich siapiau a’ch patrymau eich hun y byddwch yn eu gosod ar glai, ffabrig a phapur.

 

Yn addas i blant 5-8 oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Pysgodyn Helyg

10am-12pm 

 

Neuadd Llanofer

Cyfle i ddefnyddio amrywiaeth o helyg lliw i greu plât mawr ar ffurf pysgodyn i’w hongian ar eich wal neu i’w ddefnyddio ar y bwrdd.

 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Crochenwaith – Dan y Môr

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

Dewch i ddysgu torchi, adeiladu slabiau a thechnegau modelu â llaw i greu creaduriaid tanforol gwych.

 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Môr-ladron a Môr-forynion Pegiau

1pm-3pm     

Neuadd Llanofer

Cyfle i ddylunio a chreu eich gwaith eich hun trwy ddefnyddio pegiau, ffabrig a chyfryngau eraill.

 

Yn addas i blant 5-8 oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Sgrînbrintio

1pm-3pm     

Neuadd Llanofer

Cyfle i drawsnewid eich dillad, dylunio crys T newydd, creu logo ar gyfer eich band neu ddysgu sut i brintio eich posteri eich hun. 

Gan ddefnyddio ein sgriniau newydd, gallwch brintio eich dyluniadau eich hun at sawl ddiben. 

Byddwch yn barod i gymysgu eich lliwiau eich hun a chreu llanast! 

 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Gweithdy Syrcas

2.00 – 4.00pm

Hyb Grangetown

Dewch heibio i roi cynnig ar gampau acrobatig, jyglo, diabolos, cylchau hwla a llawer mwy.

 

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

 

AM DDIM

 

Nofio am ddim

(o dan 16 oed)

 

10am-12pm

 

Hyb STAR

 

 

Clwb Lego

 12pm – 1pm

 

Hyb STAR

 

 

Sesiwn gampfa iau

(11-16 oed)

 

12pm – 1pm

 

Hyb STAR

 

 Sgiliau achub bywyd

(8oed+)

 1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 Pris £2.15

Celf a Chrefft

(4-10 oed)

 

 

11am - 1pm

Pafiliwn Butetown

 

 

Gweithdy Gwyddoniaeth Gwyllt

 

 2.30pm – 4.30pm

 

Pafiliwn Butetown

 

 

Amser stori

(Saesneg)

 10.30am

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

 

 

Sesiynau galw heibio Gwasanaethau Chwarae Plant (5-14 oed)

 

 

 

 

2.30 - 4.25pm

 

 

10am – 12pm, 2pm – 4pm

 

 

 

Canolfan REACH, Meithrin Grangetown

 

Canolfan Chwarae

Llanrhymni

Gweithgareddau megis gemau, celf a chrefft a chwaraeon ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Clwb Crefftau

 

 

3pm – 5pm

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

 

 

 

 

Dydd Mawrth 26 Chwefror

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Hetiau’r Gwanwyn - Boing

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

Cyfle i ddylunio a chreu het i’r tymor. 

Byddwn yn rhoi templed het silc i chi ei haddurno ag ysblander y tymor. 

Blodau, pryfed a’r holl anifeiliaid bach sy’n dihuno ar gyfer y gwanwyn.

 

Yn addas i blant 5-8 oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Creaduriaid Crochenwaith

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

Modelu clai gyda chlai aersychu i greu anrhegion ac eitemau ymarferol gan ddefnyddio eich hoff gymeriadau.

 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Anifeiliaid Crochenwaith

1pm-3pm     

Neuadd Llanofer

Modelu clai difyr ar gyfer pawb sy’n dwlu ar anifeiliaid. 

Sylwch y byddwn yn defnyddio clai aersychu y gallwch ei baentio gartref.

 

Yn addas i blant 5-8 oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Colur Theatraidd – Wynebau Gŵyl

1pm-3pm     

Neuadd Llanofer

Cyfle i ddysgu ac ymarfer pob techneg paentio wynebau gan ddefnyddio dyluniadau â phatrymau’r gwanwyn – blodau, adar ac ati Yna ewch adref a gwnewch hyn ar eich ffrindiau! 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Beth am Actio?

10.00am – 3.00pm (dydd Mawrth a dydd Mercher)

Neuadd Llanofer

Dros y ddau ddiwrnod byddwch yn gwmni theatr sy’n creu, yn ymarfer ac wedyn yn perfformio drama fer newydd ar gyfer eich ffrindiau a’ch teulu yn theatr Llanofer ar y prynhawn olaf. 

Byddwch yn cwrdd â ffrindiau newydd, dysgu sgiliau drama newydd ac yn cael llawer o hwyl ar y ffordd!

 

Yn addas i blant 7-14 oed

 

Pris: £30

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

Gweithdy Syrcas

 

 

12.00pm – 2.00pm

 

Hyb STAR

 

Dewch heibio i roi cynnig ar gampau acrobatig, jyglo, diabolos, cylchau hwla a llawer mwy.

 

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

 

AM DDIM

 

 

 

Nofio am ddim

(o dan 16 oed)

 10am – 12pm

 

Hyb STAR

 

 

Sesiwn gampfa iau

(11-16 oed)

 

12pm – 1pm

 

Hyb STAR

 

 

Gemau & Snorkel

(8oed+)

 

 

 1.30pm – 2.30pm

 

 

Hyb STAR

 

 

Pris £2.15

 

Celf a Chrefft

(4-10 oed)

 

 

11am - 1pm

Pafiliwn Butetown

 

Gweithdai Coginio a Ffilm

4.30pm – 7.30pm

Pafiliwn Butetown

Dewch i ddysgu am sgiliau coginio, darganfod a lleoli cynhwysion, ein hôl troed carbon, coginio i deuluoedd a rheoli cyllideb fwyd, yn ogystal a chael hwyl!

 

Cadwch eich lle drwy ffonio Helen Edgeworth ar 02922330001 neu Steen ar 02920231123

 

Yn addas i blant 10-13 oed

 

AM DDIM

 

 

Clwb Chwaraeon

 

11am – 12pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

Amser Stori

 

 

 10am – 10.30am

 

Hyb Grangetown

 

Amgueddfa Stori Caerdydd

 

 

 

4pm – 6pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Sesiynau galw heibio Gwasanaethau Chwarae Plant (5-14 oed)

 

10 to 11.55am

 

 

 

2.30 to 4.25pm

 

 

10.45am – 12.40pm

 

 

 

2pm – 5pm 

 

 

 

10am – 12pm

 

 

2.05pm – 4pm

 

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelai

 

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

Neuadd Cymunedol Treganna

 

Clwb Bechgyn & Merched, Grangetown

 

Canolfan Chwaraeon Llanrhymni

 

Hyb Powerhouse

Gweithgareddau megis gemau, celf a chrefft a chwaraeon ar gael yn rhad ac am ddim.

 

 

Dydd Mercher 27 Chwefror

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Ysgol Ymladd

10.30am

Castell Caerdydd

Cyfle i ddysgu sut i gleddyfa gyda Syr Jay a Syr Lewis o’r Warwick Warriors a dod yn farchog go iawn.  Fe’i cynhelir dan do yn yr is-grofft llawn awyrgylch o’r 15 ganrif a bydd yn gorffen gyda seremoni urddo’n farchogion.

Mae’r tocynnau ar gyfer y gweithdy hwn yn cynnwys y gweithdy a mynediad i diroedd y castell, gan gynnwys y gorthwr, y twneli rhyfel a Llwybr y Bylchfur. Codir ffi ychwanegol ar gyfer mynediad i rannau eraill o’r castell.

Yn addas i blant 5-16 oed

Am resymau diogelwch, ni chaniateir i blant dan 5 oed gymryd rhan ond gallant ddod gydag oedolyn sydd wedi prynu tocyn.

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd dros ben a gallai’r holl docynnau gael eu gwerthu ymlaen llaw.

Slotiau wedi’u hamseru.Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.Angen cadw lle.

£10.00 (1 plentyn ac 1 oedolyn), oedolion ychwanegol £5.00

 

Ffôn:  02920 878 100

 

www.castell-caerdydd.com

Baneri Batic

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

Cyfle i baratoi ar gyfer 1 Mawrth a meddwl am yr holl ddelweddau Cymreig y gallwch eu rhoi ar faner i syfrdanu eich ffrindiau dosbarth pan fyddwch yn dychwelyd i’r ysgol. 

Byddwn yn defnyddio cwyr poeth a llifynnau lliwgar.

 

Yn addas i blant 5-8 oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Celf Murluniau gyda Stensiliau

10am-12pm 

Neuadd Llanofer

Dewch i greu murlun ar gerdyn neu fwrdd trwy ddefnyddio un o’ch darluniau a’ch stensiliau eich hun ac amrywiaeth eang o ddeunyddiau paentio. 

Gellir defnyddio’r gweithdy hwn mewn cyfuniad â’r gweithdai blocbrintio a sgrînbrintio neu fel gweithgaredd untro.

 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

Gweithdy Llifo Amryliw ac Indigo

1pm-3pm     

Neuadd Llanofer

Trochwch eich hen ddillad roeddech chi’n hoff ohonynt ar un adeg neu eich dyluniadau printiedig (o’r gweithdai blocbrintio neu sgrînbrintio) mewn tybiau llifynnau byrlymus yn y gweithdy arbennig difyr hwn. 

Yn addas i blant 5-8 oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

Batic Celtaidd

1pm-3pm     

Neuadd Llanofer

Yn seiliedig ar ddyluniadau Celtaidd traddodiadol, ewch i greu eich batic ffabrig eich hun trwy ddefnyddio cwyr poeth a llifynnau lliwgar.

 

Yn addas i blant 8+ oed

 

Pris: £7.50

 

I gadw lle i’ch plentyn, ffoniwch 02920 877030.

 

 “Pwy sy’n byw yn y parc?”

 

11am – 1.30pm

Canolfan Addysg Parc Bute

Adrodd straeon, celf a chrefft a gweithgareddau.

 

A wyddech chi ein bod wedi gosod system camerâu bywyd gwyllt yn y parc?  Dewch i fod ymhlith y cyntaf i weld peth o’n fideo cyffrous!

 

Cadwch le: https://www.eventbrite.co.uk/e/hwyl-ir-teulu-am-hanner-tymor-half-term-family-fun-tickets-56473149711

 

Yn addas i blant 3+ oed

 

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

AM DDIM

 

Crefft hanner tymor

10am – 2.30pm

 

Amgueddfa Stori Caerdydd

 

Dewch i ddiwrnod i’r teulu gyda robotiaid fel thema.

 

Galwch heibio rhwng 10am ac 1pm pan fyddwn ni’n gwneud gwaith celf 3D wedi ei ysbrydoli gan robotiaid.

 

Am 1pm, byddwn yn dangos ffilm i’r teulu – The Iron Giant.

 

https://cardiffmuseum.com/cy/whatson/crefft-hanner-tymor/

 

Sialens Wyllt Dydd Mercher

10am – 3.30pm

 

Parc Trelái

 

Weithiau mae’r tywydd mor amlwg nad ydym ni’n rhoi sylw iddo.

 

Dewch â’ch meteorolegwyr bach am ddiwrnod o wylio cymylau, casglu dŵr glaw, gweld pa ffordd fydd y gwynt yn chwythu, a neidio yn y pyllau dŵr gyda’n Tîm Digwyddiadau Rhoi Cartref i Natur Caerdydd.

 

https://www.outdoorcardiff.com/cy/events/sialens-wyllt-dydd-mercher-ym-mharc-trelai/

Hwyl i’r Teulu yr Hanner Tymor hwn

 

11am / 1.30pm

 

Canolfan Addysg Parc Bute

 

Adrodd straeon, celf a chrefft, gweithgareddau awyr agored.  Cofiwch ddod â’ch welis!  Addas i blant 3 oed ac yn hŷn.  Mae’n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. 

 

Tocynnau (am ddim) yma:  https://www.eventbrite.co.uk/e/hwyl-ir-teulu-am-hanner-tymor-half-term-family-fun-tickets-56473175789?aff=ebdssbdestsearch

 

 

Nofio am ddim

(o dan 16 oed)

 10am – 12pm

 

Hyb STAR

 

Gwyddoniaeth Gwyllt

12pm – 1pm

 

Hyb STAR

 

 

Sesiwn gampfa iau

(11-16 oed)

 

12pm – 1pm

 

Hyb STAR

 

 

Hwyl rolio dwr

(8oed+)

 

 1.30pm - 2.30pm

 

Hyb STAR

 

Pris £2.15

 

Gweithdy 3D

 

2pm – 4pm

Pafiliwn Butetown

 

Pel- fasged i ferched

(11-17 oed)

 

6pm – 7pm

Pafiliwn Butetown

 

 

Clwb Chwaraeon

 

11am – 12pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

 

Gweithdy 3D

 

Gorsaf Creu a Chymryd

 

 

Gweithdy Gwyddoniaeth Gwyllt

 

 

 

 11am – 1pm

 

 

 

 

3pm – 5.30pm

 

Hyb Grangetown

 

 


 

 

Sesiynau galw heibio Gwasanaethau Chwarae Plant (5-14 oed)

 

10 to 11.55am

 

 

 

2.30pm to 4.25pm

 

 

2.30pm – 4.25pm

Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelai

 

 

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

Canolfan REACH Meithrin Grangetown

 

Gweithgareddau megis gemau, celf a chrefft a chwaraeon ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Clwb Chwaraeon Gyda Sport Cardiff

 

 

11am – 12pm

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

 

 

 

 

 

Dydd Iau 28 Chwefror

 

 

 

 

Nofio am ddim

(o dan 16 oed)

 10am – 12pm

 

Hyb STAR

 

 

Gemau Bwrdd

 

 

12pm – 1pm

 

Hyb STAR

 

 

Sesiwn gampfa iau

(11-16 oed)

 

 

12pm – 1pm

 

 

Hyb STAR

 

 

Hwyl a sbri yn y pwll

(8oed+)

 

 

1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 

Pris £2.15

 

Sesiwn colur gyda Afifa

(14-19 oed)

 

 3pm – 5pm

 

Pafiliwn Butetown

 

Amser Stori

(Saesneg)

 10.30am

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

 

Clwb Chwaraeon

 

11am – 12pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

Sialens Wyllt RSPB

 

 

 

2pm – 4pm

 

Hyb Grangetown

 

Amser Stori Iau

 

 

 

3.30pm – 4pm

Hyb Grangetown

 

 Paentio cerrig                   2pm                     Hyb y Tyllgoed

 

Sesiynau galw heibio Gwasanaethau Chwarae Plant (5-14 oed)

 

10 to 11.55am

 

 

 

2.30 to 4.25pm

 

 

10am – 12pm

 

 

 

2.05pm – 4pm

 

 

10am – 1.30pm

 

2.30pm – 5pm

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

Neuadd Plwyf St Francis

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

 

Hyb Powerhouse

 

 

Canolfan Chwarae Sblott

Gweithgareddau megis gemau, celf a chrefft a chwaraeon ar gael yn rhad ac am ddim.

 

Clwb Chwaraeon Gyda Sport Cardiff

 

 

1pm – 2pm

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

 

 

 

 

Dydd Gwener 1 Mawrth

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

Gweithdy Addurno Tarianau

10:30 / 12:30

Castell Caerdydd

Dewch i ddylunio eich arfbais eich hun ac addurno tarian bren i fynd â nhw adref.

 

Wedi’u cynnal yn y Ganolfan Addysg, bydd y gweithdai hyn yn rhoi cyfle i chi greu gwaith celf unigryw a phersonol i fynd ag ef adref.Beth am ddathlu Dydd Gŵyl Dewi gyda tharian arbennig ar thema Gymreig?

 

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd dros ben a gallai’r holl docynnau gael eu gwerthu ymlaen llaw.

 

Slotiau wedi’u hamseru.Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

 

Angen cadw lle – Tocynnau: £8.00 (yn rhoi mynediad i un oedolyn ac un plentyn)


Ffôn:  02920 878 100

www.castellcaerdydd.com

 

Gweithdy Syrcas

12.00pm – 2.00pm

Pafiliwn Butetown

Dewch heibio i roi cynnig ar gampau acrobatig, jyglo, diabolos, cylchau hwla a llawer mwy.

Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

AM DDIM

 

Celf a Chrefft Dydd Gwyl Dewi

 

10.30am – 11.30am

Pafiliwn Butetown

 

 

Twrnamaint Pel-droed

 

 2.30pm – 8pm

 

Pafiliwn Butetown

 

 

Nofio am ddim

(o dan 16 oed)

 10am – 12pm

 

 

Hyb STAR

 

 

 

Her Gwyllt yr RSPB

  2pm – 4pm

 

Hyb STAR

 

 

Sesiwn gampfa iau

(11-16 oed)

 

 

12pm – 1pm

 

 

Hyb STAR

 

 

Disgo Pwll

 

(8oed+)

 1.30pm – 2.30pm

 

Hyb STAR

 Pris £2.15

 

Clwb Chwaraeon

 

11am – 12pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

Parti Dydd Gŵyl Dewi

 

 

 

3.30pm – 5pm

 

Hyb Grangetown

 

Gwisgwch lan a dathlwch ein diwrnod arbennig

 

 

 

Amser Stori & Odli

 10.30am

 

Hyb Y Tyllgoed

 

 

Clwb Chwaraeon Gyda Sport Cardiff

 

 

Clwb Lego

 

 

 

1pm – 2pm

 

 

 

3pm – 5pm

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

 

 

Sesiynau galw heibio Gwasanaethau Chwarae Plant (5-14 oed)

 

 

 

 

2.30 to 4.25pm

 

 

10am -12pm

 

 

2.05pm – 4pm

 

 

10am – 1.30pm, 2.30pm – 5pm

 

 

 

 

Neuadd Cymunedol Treganna

 

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

Hyb Llanrhymni

 

Canolfan Chwarae Sblott

Gweithgareddau megis gemau, celf a chrefft a chwaraeon ar gael yn rhad ac am ddim.

 

 

Dydd Sadwrn 2 Mawrth

 

 

 

Beth?

Pryd?

Ble?

Manylion

 

Clwb Lego

 

11am – 12pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

Clwb ffilm plant

 

 

 10am & 2pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

Clwb Chrefftau

 

 

2.30pm – 3.30pm

 

Hyb Ystum Taf & Gabalfa

 

 

Clwb Lliwio

 

 

 

 3.15pm – 4.15pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Clwb Lego & Posau

 

11am

 

Hyb Y Tyllgoed

 

 

Clwb Lego

 

10am – 12pm

 

Hyb Trelai & Caerau

 

 

 

 

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Dyddiad: Sad 30 Maw – Sul 7 Ebr

Amser: Sesiynau amrywiol wedi’u hamseru

Lleoliad: Canol dinas Caerdydd, lleoliadau amrywiol

Gwefan: www.gwylllenplantcaerdydd.com

 

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd bellach yn ei 7fed blwyddyn ac yn cael ei chynnal dros ddau benwythnos gyda mwy na 40 o ddigwyddiadau â thocynnau, sesiynau grefftau AM DDIM a rhaglen helaeth o ddigwyddiadau ysgol a gynhelir oll mewn lleoliadau eiconig ar draws canol y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Sir, Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Stori Caerdydd.

 

Sylwch fod y sesiynau hyn yn boblogaidd dros ben a gallai’r holl docynnau gael eu gwerthu ymlaen llaw.

 

Pedair ffordd o wneud eu diwrnod yn arbennig gyda thaith i’r Bae yr hanner tymor hwn!  

1.    Cerdded neu feicio ar Lwybr cylchol y Bae  Mae’r llwybr sydd ychydig dros 6 milltir/10km yn ffordd wych o fanteisio i’r eithaf ar ymweliad â’r Bae.Mae’r llwybr hwn yn cynnig tirnodau enwog, yn ogystal â Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd, meysydd chwarae, parc sglefrio a’r Crocodeil Enfawr – sy’n wych i eistedd arno am hunlun.

2.    Byddwch yn rhyngweithiol!  Lawrlwythwch yr App Llwybr Tiger Bay a chael hwyl ar ddarganfod hanes yr ardal.Byddwch yn dod o hyd i leoedd i fwyta i gael egwyl ar hyd y ffordd, gan gynnwys Caffi Hafren RSPB ar Forglawdd Bae Caerdydd.

3.    Eisiau antur llawn adrenalin?  Maen nhw’n aros amdanoch chi yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd (DGRhC) sydd wedi ennill gwobrau.  Bydd cyflymder a lefel y dŵr yn cael eu gostwng yn ystod Rafftio i’r Teulu, fel y gall plant mor ifanc â 6 oed ymuno â’r hwyl a’r difyrrwch ar y dŵr gwyn.  Gallwch hefyd gael hwyl a sbri yn reidio jetiau dŵr ar gorff-fyrddau gyda Ton Dan Do!

4.    Yn chwilio am gyffro ond heb roi’r traed yn y dŵr?Ewch i herio eich hunan ar Antur Awyr.Mae’n cynnig rhaffau uchel, rhwystrau a gwefrau gwib, sydd uwchben y cwrs dŵr gwyn.  

I gael gwybod mwy am yr atyniadau a’r gweithgareddau ym Mae Caerdydd, ewch i www.cardiffharbour.com/cy.

Am ragor o wybodaeth ar weithgareddau yn Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, ewch i www.dgrhc.com neu ffoniwch 029 2082 9970 i gadw eich lle.