Back
Caerdydd yn Las ar gyfer Diwrnod Plant y Byd!
 Heddiw yw diwrnod lansio ein Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant i gyd-fynd â Diwrnod Plant y Byd.Mae creu dinas a chymunedau sy'n gyfeillgar i blant yn golygu ymrwymiad diamheuol a pharhaus i hawliau plant.Mae'n ymwneud â chreu a chynnal lleoedd lle y mae lleisiau, anghenion, blaenoriaethau a hawliau plant yn rhan annatod o bolisïau, rhaglenni a phenderfyniadau cyhoeddus.Bydd lansiad #CDYDDsynDdaiBlant yn digwydd yn ddiweddarach heddiw yn Neuadd y Ddinas – a fydd yn cael ei oleuo'n las i ddathlu Diwrnod Plant y Byd.Ymhlith y rhai fydd yn bresennol bydd wyth ysgol sy'n parchu hawliau yng Nghaerdydd gydag aelod Cabinet dros Addysg, cyflogaeth a Sgiliau a Dirprwy Arweinydd y Cyng Sarah Merry, y Cyfarwyddwr Addysg Nick Batchelar a Chadeirydd y Bwrdd Iechyd Maria Battle yn siarad yn y digwyddiad.Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys perfformiad arbennig gan ysgolion o gân a hunan-gyfansoddwyd. 

Dysgwch fwy am y strategaeth yma

Diwrnod plant y byd – diwrnod a ddethlir ar 20 Tachwedd bob blwyddyn i hyrwyddo undod rhyngwladol, ymwybyddiaeth ymysg plant ar draws y byd, a gwella lles plant.Y thema eleni yw #GoBlue – lle mae pawb yn cael eu hannog i ddathlu'r diwrnod drwy wisgo dillad neu ategolion glas a rhannu gyda'r byd ar gyfryngau cymdeithasol drwy ychwanegu'r hashnod #GoBlue Dysgwch fwy yma https://www.unicef.org/world-childrens-day 

Gwyliwch arweinydd Cyngor Caerdydd Huw Thomas ac aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau a Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Sarah Merry yn siarad am Ddiwrnod Plant y Byd a'n strategaeth Strategaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant. 

Gwyliwch Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc, Rose Melhuish a’r Aelod Bwrdd, Naz Ismail yn disgrifio’r newidiadau y gellid eu gweld yng Nghaerdydd ar ôl i’r ddinas ddod yn un o Ddinasoedd sy’n Dda i Blant Unicef.