Back
Gweinidog Amgylchedd Cymru yn Canmol Awdurdod Harbwr Caerdydd am flaengaredd ailgylchu yn ystod Ras Fôr Volvo

Heddiw, mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) mewn partneriaeth â'r sefydliad ailgylchu lleolRPC bpi recycled productsacEventclean, wedi croesawu Gweinidog Cymru dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AC i ddatgelu mannau eistedd newydd blaengar ar gyfer Morglawdd Bae Caerdydd.

Mae pedair mainc Plaswood wedi eu cynhyrchu yn sgil ailgylchu ffilm plastig a gasglwyd yn ystod cam Caerdydd Ras Fôr Volvo yn gynharach yr haf hwn, sef digwyddiad hwylio rhyngwladol i oreuon y byd sy'n anelu at godi ymwybyddiaeth ac i weithredu yn erbyn llygredd plastig yn y moroedd.Prynwyd y meinciau gan Eventclean, y cwmni rheoli gwastraff sy’n casglu a didoli gwastraff digwyddiadau er mwyn ei ailgylchu, fel ffordd o gofio Ras Fôr Volvo. 

Yn ystod y digwyddiad casglwyd dros 280kg o ffilm plastig a'i gymryd i safleRPC bpi recycled productsyn Nhredelerch, De Cymru.Yno cafodd ei ddidoli, ei olchi a'i droi'n belenni plastig yn barod i'w ail weithgynhyrchu yn nwyddau ail-fywyd, megis bagiau sbwriel a chelfi plastig, fel rhan o ystod nwyddau Plaswood.

Gall ffilm plastig fod yn anodd ei ailgylchu trwy'r ffrydiau arferol, oherwydd ei fod yn aml yn cael ei wrthod gan gyfleusterau didoli gwastraff dinesig arferol.

Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân ac Ailgylchu:"Mae Caerdydd yn ddinas sy'n arwain o ran digwyddiadau mawr ac mae hi'r un mor bwysig ein bod ni'n arwain gwaith cynaliadwyedd a lleihau ein hôl-troed plastig yn ystod y digwyddiadau hyn. Mae'r meinciau hyn yn cynrychioli arfer ailgylchu gorau ac maen nhw'n dangos ymrwymiad Caerdydd i gefnogi'r frwydr yn erbyn plastig un tro. 

"Bydd ailgylchu'n parthau i fod yn flaenoriaeth mewn digwyddiadau yn y dyfodol. Er enghraifft, byddwn ni'n gweithio eto gyda RPC bpi a fydd yn gyfrifol am ailgylchu'r ffilm blastig yng Ngŵyl Harbwr Caerdydd yn cynnal Cyfres Hwylio Eithafol™ a fydd yn digwydd ym Mae Caerdydd 25-27 Awst."

Dywedodd Cyfarwyddwr Eventclean, Marc Fowkes: "Rydyn ni wrth ein bodd y bydd y meinciau wedi'u lleoli mewn lle cyhoeddus ar bwys safle'r digwyddiad gan y byddan nhw'n tynnu sylw at y ffaith bod y ffilm blastig wedi'i hailgylchu a'i throi'n ddodrefn. Gobeithio y bydd y fenter yn annog mwy o bobl i ailgylchu yn y dyfodol."

Dywedodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd, Hannah Blythyn AM: "Roedd cam Caerdydd Ras Fôr Volvo yn ddigwyddiad mawr i'r ddinas. Gwnaeth hefyd hyrwyddo mentrau i leihau'r defnydd o blastig un tro, fel fy amcan i ddarparu mannau llenwi potel dŵr mewn cymunedau allweddol ar Lwybr Arfordir Cymru. 

"Dylen ni fod yn falch iawn yng Nghymru mai ni yw'r wlad orau am ailgylchu yn y DU, ac yn y byd hefyd. Rhaid i ni barhau i adeiladu ar hyn a dod o hyd i ffyrdd o arloesi ac mae'r meinciau'n enghraifft ragorol o'r ffordd y gellir ailddefnyddio plastig un tro er lles y gymuned."
Gan gynnwys ysgythriad dwyieithog:"Gwnaed o ffilm plastig a gasglwyd yn Arhosiad Ras Fôr Volvo yng Nghaerdydd', bydd y pedair mainc i'w gweld ger yr ardal chwarae i blant ar Forglawdd Bae Caerdydd.