Back
Beth sy'n digwydd yng Nghaerdydd yn ystod y Pasg?

Er bod yr ysgolion wedi cau dros y Pasg, ni ddylai rhieni bryderu, mae digon o ddigwyddiadau ar gael ym Mhrifddinas Cymru i ddiddanu'r plant, boed law neu hindda.Dyma grynodeb o'r digwyddiadau.

I gael hwyl ac ychydig o wynt y môr ewch i Fae Gaerdydd:Mwynhewch olygfeydd panoramig a'r arwyneb gwastad 800 metr o hyd ar y morglawdd - mae'n lle delfrydol i fynd am dro neu reidio beic.Porwch drwy arddangosfeydd am ddim, tynnwch hunlun gyda'r Crocodeil Anferthol neu ewch i ymweld ag ardal chwarae'r plant, y sgwâr sglefrio a'r gampfa awyr agored.Os ydych am fentro yn nes at y dŵr, ewch o amgylch y Bae mewn steil ar gwch.

I ychwanegu at yr hwyl, lawrlwythwch App Llwybr y Bae am gyfle i ennill gweithgaredd ar thema Roald Dahl a the bach pnawn blasus ar gyfer y teulu cyfan yng nghaffi llyfrau Octavo ym Mae Caerdydd!

Bywyd gwyllt:Mae Gwarchodfa Gwlyptir Bae Caerdydd yn ardal o tua 8 hectar ar arfordir y gogledd rhwng Gwesty Dewi Sant ac Afon Taf .Mae'r ardal yn gynefin i amrywiaeth eang o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys anifeiliaid di-asgwrn-cefn, pysgod a mathau eraill o fywyd gwyllt.Mae golygfan yn ymestyn allan i'r dŵr yn cynnig man perffaith ar gyfer gwylio adar.I ychwanegu at eich ymweliad, lawrlwythwch becyn gweithgareddau am ddim y Daith Antur Bywyd Gwyllt a dysgwch am y rhywogaethau sy'n byw yn y warchodfa ar eich taith.https://cardiffharbour.com/education/

Ewch i Ganolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd (DGRhC) i gael hwyl ac adrenalin.Yn ystod y gwyliau, cynhelir sesiynau Rafftio ar gyfer y Teulu yn y ganolfan dŵr gwyn yn ôl y galw pan fo lefel a chyflymder y dŵr yn cael ei ostwng ar gyfer aelodau ieuengaf y teulu.Caiff plant hefyd gymryd rhan mewn sesiynau blas ar badlo o £10 pen, neu fireinio eu sgiliau trwy gofrestru ar gyfer Ysgol Badlo neu Aml-Weithgaredd 5 diwrnod, o £150 y pen.*

Llgwch feic gan ganolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Cymru a chrwydro Llwybr hardd y Bae.Mae llogi beic yn costio £10 a does dim angen archebu o flaen llaw, sy'n ddelfrydol ar gyfer dyddiau allan mympwyol.Ewch i www.ciww.com am ragor o fanylion.

Mae llyfrgelloedd, hybiau a chanolfannau lleol hefyd yn cynnig llu o weithgareddau i blant, nad ydynt yn ddibynnol ar y tywydd. 

Dydd Sadwrn 31 Mawrth - 15 Ebrill

Llwybr Pasg Castell Caerdydd10am-4pm
Dewch i ganfod yr atebion i'r cliwiau o amgylch tiroedd y castell ac ennill wy Pasg.
Pris mynediad arferol neu Allwedd y Castell/Tocyn Tymor dilys, yn ogystal â £1 fesul llwybr sy'n cynnwys gwobr.Ffôn:029 2087 8100www.castell-caerdydd.com

Dydd Sadwrn 31 Mawrth - dydd Llun 2Ebrill 

Hwyl y Pasg yng Nghastell Caerdydd10am-4pm
Ymunwch â ni am benwythnos difyr o weithgareddau traddodiadol y Pasg gan gynnwys crefftau, gemau a sesiynau adrodd storïau.Prisiau mynediad arferol.Mynediad am ddim i ddeiliaid Allwedd y Castell a deiliad Tocyn Tymor.Ffôn:029 2087 8100 www.castell-caerdydd.com

Hyb Trelái a Chaerau
Clwb Ffilm y Pasg i Deuluoedd - Hop!10.30am (029 2087 3800)

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Helfa Wyau Pasg 10am - 4pm
Clwb Ffilmiau i Blant 10-12pm a 2-4pm
Clwb Lego 11am - 2pm
Clwb Crefftau'r Pasg 2.30-3.30pm(029 2078 5588)

 

Dydd Sul 1 Ebrill
Canolfan Addysg Parc Bute1pm - 3pm Celf a chrefft ar thema'r Pasg, helfa wyau Pasg - dim ond hyn a hyn o leoedd ar gael.Archebwch drwywww.bute-park.com.Rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn.Cwrdd yn y Ganolfan Addysg ym Mharc ButeCF10 3DX, £2.00 fesul plentyn.

Dydd Mawrth 3 Ebrill

Hyb Trelái a Chaerau
Storïau a rhigymau i blant 0-4 oed, 2.230pm
(029 2087 3800)

Hyb STAR
Celf a Chrefft, 10-11am
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

Hyb Grangetown
Amser stori, 10-10.30am
wis Cyfrifiadurol, 2-3pm (029 2078 0966) 

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Amser stori/rhigymau a Sesiwn Grefftau 0.30-11.30am (029 2078 5588)

Dydd Mawrth 3 Mawrth - Dydd Sadwrn 7 Ebrill

Awdurdod Harbwr Caerdydd:"O Dan y Bont"Cyfres o weithdai trefol a anelir at ymgysylltu â phobl ifanc o'r ardaloedd lleol a gynhelir o dan y bont ym MharcHamadryadyn bennaf.Bydd y gweithdai yn cynnwys offerynnau taro wedi'u gwneud o sothach, rhedeg rhydd a dawnsio stryd, celfyddydau gweledol a barddoniaeth yn seiliedig ar yr iaith lafar.I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwchsarah.rogers@artsactive.org.uk

Dydd Mercher 4 Ebrill

Hyb Grangetown
Helfa Drysor 12-1pm
P
icnic Tedi Bêrs 3-4pm (029 2078 0966)

Hyb STAR
Clwb Lego, 10-11am
Iechyd, ffitrwydd a llesiant (merched yn unig) 11am - 1pm, £2, gan gynnwys  cinio, £2(029 2078 8505)

 

Hyb Trelái a Chaerau
Sesiwn chwarae gyda Gwasanaethau Chwarae i Blant 2-4pm (029 2087 3800)

 

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Clwb Ffilm i Deuluoedd 1-.30pm (029 2078 5588)

 

Dydd Iau 5 Ebrill

Hyb Trelái a Chaerau
 lwb Crefftau - gweithgareddau crefftau'r Gwanwyn 2-pm (0292087 3800)

 

Hyb STAR
Bingo i Blant 10-11am
Iechyd, ffitrwydd a llesiant (merched yn unig) 11am - 1pm, £2, gan gynnwys cinio
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

 

Hyb Grangetown
Cwis Llyfrau a Bingo 2-3pm
Clwb Ffilmiau (029 2078 0966), 3.30 - 5pm (029 2078 0966)

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Amser stori/rhigymau a Sesiwn Grefftau 10.30-11.30aM (029 2078 5588)

 

Dydd Gwener 6 Ebrill

Hyb Trelái a Chaerau
Twrnamaint Cwrlo gydag wy Pasg yn wobr i'r enillydd!  2-4pm (029 2087 3800)

 

Hyb STAR
Gemau Bwrdd, 10-11am
Iechyd, ffitrwydd a llesiant (merched yn unig) 11am - 1pm, £2, gan gynnwys cinio
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

 

Hyb Grangetown
Clwb Lego, 2-3pm
Amser Stori i Blant Iau, 3-3.30pm
Dawnsio Stryd, 4-5pm (029 2078 0966)

 

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Gweithgareddau Chwaraeon Caerdyddi blant 10 - 12pm(029 2078 5588)

 

Dydd Sadwrn 7 Ebrill

Hyb Trelái a Chaerau
Clwb Ffilm i'r Teulu 2-4pm(029 2087 3800)

 

Hyb Grangetown
Sesiwn Celf a Chrefft, 3.15-4.15pm (029 2078 0966)

 

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Clwb Ffilm i'r Teulu10-12pma2-4pm
Clwb Lego 11am - -12pm
Clwb Crefftau 2.30-3.30pm (029 2078 5588)

 

Dydd Llun 9 Ebrill

Hyb Trelái a Chaerau
Helfa Wobrau y Gwanwyn, dewch i ddatrys y dirgelwch drwy                                                    ddilyn a cliwiau o amgylch yr Hyb 2-4pm (029 2087 3800)

Hyb STAR
Celf a Chrefft, 10-11am
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

Hyb Grangetown
Clwb Ffilm (The Incredibles)1-2.30pm
 
(029 2078 0966)

 

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Amser stori/rhigymau a Sesiwn Grefftau 10.30-11.30am (029 2078 5588)

Dydd Mawrth 10 Ebrill

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth CathaysPlentyndod Retro 2.30-4pmHanes, crefftau, gemau a storïau clasurol (029 2078 5580)

 

Hyb Trelái a Chaerau
Cardiff Dance Stars, 2-4pm
Storïau a rhigymau i blant 0-4 oed, 2-2.30pm (029 2087 3800) 

Hyb Grangetown
Amser Stori 10-10.30am
Addurno Wyau 2-3pm (029 2078 0966)

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Clwb Posau3.30-5pm (029 2078 5588)

Hyb STAR
Clwb Lego, 10-11am
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

Dydd Mercher 11 Ebrill

Neuadd LlanoferFfoniwch 029 20872030i archebu.

10am - 3pm Baneri Batik 7 oed a hŷn

10am - 12 Hwyl gyda Chlai 4-8 oed

1pm - 3pm Bywyd Gwyllt y Gwanwyn 8 oed a hŷn

Hyb Trelái a Chaerau
Sesiwn chwarae gyda Gwasanaethau Chwarae i Blant 2-4pm  (029 2087 3800)

Hyb Grangetown
Sesiwn Celf a Chrefft 12-1pm
Amser Rhigymau 3-3.30pm (029 2078 0966)

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Clwb Ffilm i'r Teulu 10.30am
Gweithdy Dawns Am Ddim  11am -1pm (029 2078 5588)

Hyb STAR
Bingo i Blant 10-11am
Beicio BMX £2 gan gynnwys cinio 12-2pm
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

Dydd Iau 12 Ebrill

Neuadd LlanoferFfoniwch 029 20872030 i archebu.

10am - 3pm Batik - Y thema yw Llyfrau 7 oed a hŷn

10am - 2pm Crefftau Papur 4-8 oed

1pm - 3pm Cerfluniau Papur 8 oed a hŷn

 

Dydd Iau 12 Ebrill a dydd Gwener 13 Ebrill

Neuadd LlanoferDewch i Actio - Gweithdy Deuddydd, 7 -14 oed

 

Hyb Ystum Taf a GabalfaAmser stori/rhigymau a Sesiwn Grefftau 10.30-11.30am (029 2078 5588)

Hyb Grangetown
Amser Stori i Blant Iau 3.30-4.30pm (029 2078 0966)

Llyfrgell Cangen a Threftadaeth CathaysMagwraeth Retro10-11.30am

Hanes, crefftau, gemau a storïau clasurol (029 2078 5580)

Hyb Trelái a Chaerau
Clwb Crefftau-gweithgareddau crefftau'r Gwanwyn 2-4pm (029 2087 3800)

Hyb STAR
Gemau  wrdd, 10-11am
Beicio BMX, £2, gan gynnwys cinio 12-2pm

Nofio am ddim i blant 1.30-3.30pm(029 2078 8505)

Dydd Gwener 13 Ebrill

Neuadd LlanoferFfoniwch 029 20872030 i archebu.

10m - 12 Gwehydda Helyg 7 oed a hŷn

10am - 12  Crochenwaith - Cywion a Chwningod y Pasg 4-8 oed

1pam - 3pm  Crochenwaith - Cywion a Chwningod y Pasg 8 oed a hŷn

1pm - 3pm Tynnu Lluniau a Gweithgareddau Cerddorol 7 oed a hŷn

Hyb Grangetown
Clwb Lego, 1-2pm
Dawnsio Stryd 4-5pM
 
Parti Pontio'r Cenedlaethau  2-3.30pm (029 2078 0966)

Hyb STAR
Hyfforddiant Pêl-droed gyda Chlwb Dinas Caerdydd, £2, gan gynnwys cinio 12-2pm
Nofio am ddim i blant, 1.30-3.30pm (029 2078 8505)

Hyb Trelái a Chaerau
Clwb Gwaith Cartref 9am - 1pm
Twrnamaint Pŵl 2-4pm (029 2087 3800)

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Gweithgareddau Chwaraeon Caerdydd i blant 10 - 12pm (029 2078 5588)

Dydd Gwener 13 Ebrill - Dydd Sul, 15 Ebrill

Sioe'r RHS - Parc Bute
Dydd Gwener a dydd Sadwrn 10am - 4pm, dydd Sul 10am - 4pm

Dydd Sadwrn 14 Ebrill

Hyb Trelái a Chaerau
Clwb Ffilm i'r Teulu 10.30am (029 2087 3800)

Hyb Ystum Taf a Gabalfa
Clwb Ffilmiau i Blant 10-12pm a 2-4pm
Clwb Lego 11am - -12pm
Clwb Crefftau 2.30-3.30pm (029 2078 5588) 

Hyb Grangetown
Sesiwn Celf a Chrefft, 3.15-4.15pm (029 2078 0966)


Os ydych yn awyddus i estyn eich antur, cynigir gwyliau byr am 2 noson yn Holiday Inn Express Bae Caerdydd a sesiwn rafftio dŵr gwyn ar gyfer y teulu yn DGRhC am ddim ond £199 yn unig, tra bo lle ar gael*.Archebwch nawr drwy ffonio 029 2044 9000 neu e-bostio reservations@exhicardiff.co.uk.Am fwy o wybodaeth am y gwesty, ewch i www.exhicardiff.co.uk

 

 

 

Am ragor o wybodaeth am fynd allan ym Mae Caerdydd, ewch iwww.cardiffharbour.com