Back
Yn chwilio am syniadau i ddiddanu’r plant dros hanner tymor?

 Darllenwch ein rhestr o weithgareddau addas yng Nghaerdydd wythnos yma

Dydd Llun 30 Hydref

Llyfrgell Treganna - ‘Ti a Fi'. 10.00am. Caneuon, stori a chrefftau Cymraeg.

Llyfrgell Ganolog Caerdydd. 10.30am. Clwb Minecraft. Cyfle i blant greu a rhyngweithio gyda'u bydoedd eu hunain mewn amgylchedd diogel ac all-lein

Hyb Ystum Taf a Gabalfa - ‘Amser stori ac odli a chrefftau Calan Gaeaf'. 10.30am - 11.30am. Amser stori ac odli a chrefftau ar thema Calan Gaeaf

Canolfan Gymunedol Treganna. Cynllun chwarae am ddim. 10.30am - 12.25am.

Llyfrgell Yr Eglwys Newydd -‘Crëwch Eich Masg Dail eich Hunain'. 2.15pm. Gwnewch fasg dail gyda'n cydweithiwr o'r Adran Parciau

Llyfrgell Treftadaeth Cathays - Caerdydd Greulon. Trwy'r dydd. Helfa Drysor llawn dirgelion - mae teuluoedd yn cael map ac yn crwydro o gwmpas y llyfrgell yn chwilio am gliwiau a gwybodaeth am hen ddirgelion a throseddau Caerdydd

Castell Caerdydd, Marchogion Anfarwol.Mynediad arferol neu Allwedd y Castell dilys. Nid oes angen cadw lle o flaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Castell Caerdydd. Llwybr Calan Gaeaf. Ar gael gan y Swyddfa Docynnau. £1 y llwybr yn ogystal â mynediad arferol neu Allwedd y Castell / Tocyn Tymor dilys.

Beauty and The Beast yn Neuadd Dewi Sant ddydd Llun. Pob oedran. 2pm a 7pm. Ffoniwch

y Swyddfa Docynnau ar gyfer tocynnau ar 029 2087 8444

 

Dydd Mawrth 31 Hydref

Naddu Pwmpen i'r Teulu. 10.00am -12pm. Ystafelloedd Te Pettigrew, Parc Bute.

Canolfan Gymunedol Treganna. Cynllun chwarae am ddim. 10.30am - 12.25am.

Canolfan Addysg Llaneirwg. Cynllun chwarae am ddim. 2.00pm - 3.55pm.

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd - ‘Codi Arswyd Calan Gaeaf'. 2.30pm - 4.00pm. Crefftau arswydus a bwystfilod bach gyda RSPB.

Llyfrgell Treganna - ‘Celf a Chrefft Calan Gaeaf'. 2.00pm - 4.00pm. Rhieni a phlant ifainc. Crefftau Calan Gaeaf a hwyl arswydus.

Llyfrgell Radur - ‘Clwb Llyfrau Plant - sesiwn flasu'. 2.00pm. 7-12 oed. Clwb llyfrau plant - gweithgareddau mewn cydweithrediad ag Explore Learning.

Llyfrgell Yr Eglwys Newydd - ‘Hwyl Calan Gaeaf'. 3.30pm - 5.30pm. Dan 11 oed. Crefftau ar thema Calan Gaeaf.

Llyfrgell Treftadaeth Cathays - ‘Caerdydd Greulon'. Trwy'r dydd. Helfa Drysor llawn dirgelion.

Hyb Trelái a Chaerau. 2-4pm. Pob oedran. Parti Calan Gaeaf i blant, crefftau a chyfle i gyfarfod â sawl anifail egsotig!

Castell Caerdydd,Bwystfilod BachAmseroedd:  10.15 / 11.30 / 12.45 / 14.30. Dim ond hyn a hyn o docynnau sydd ar gael ffoniwch 029 2087 8100.

Castell Caerdydd, Marchogion Anfarwol.Mynediad arferol neu Allwedd y Castell dilys. Nid oes angen cadw lle o flaen llaw ar gyfer y digwyddiad hwn.

Castell Caerdydd. Llwybr Calan Gaeaf Ar gael gan y Swyddfa Docynnau. £1 y llwybr yn ogystal â mynediad arferol neu Allwedd y Castell / Tocyn Tymor dilys.

Gweithdai Neuadd Llanofer 10am-12pm Clai Arswydus 4-8 oed/10am-12pm Gweithdy Calan Gaeaf 4-8 oed/1pm-3pm Crochenwaith 8+ oed/1pm-3pm Gwisgoedd a Phropiau Calan Gaeaf 8+ oed. Ffoniwch 029 2087 2030 am fwy o fanylion

 

 

Dydd Mercher 1 Tachwedd

Llyfrgell Rhiwbeina - ‘Stori a Chân'. 9.30am - 10.15am. Sesiwn stori ac odli yn Gymraeg

Amgueddfa Stori Caerdydd. Peirannau penigamp 10am- 3pm.4-7 oed. Cewch eich ysbrydoli gan gelfwaith yr artist lleol chwedlonol Charles Byrd a chrëwch eich peiriannau penigamp eich hunain.

Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, ffoniwch 029 2082 9970 i gael gwybod a oes lleoedd ar gael, ac ewch iwww.dgrhc.comam fwy o fanylion.

Gweithdai Neuadd Llanofer 10am-12pm Crochenwaith 4-8 oed/10am-12pm Celf a Chrefft Guto Ffowc 4-8 oed/1pm-3pm Crochenwaith 8+ oed/10am-3pm Gweithdai Cerfluniau a Murluniau Gŵyl Ieuenctid 1-16 oed. Ffoniwch 029 2087 2030 am fwy o fanylion

 

Canolfan Addysg Llaneirwg. Cynllun chwarae am ddim. 2.00pm - 3.55pm.

Llyfrgell Treftadaeth Cathays - ‘Caerdydd Greulon'. Trwy'r dydd. Helfa Drysor llawn dirgelion.

Castell Caerdydd. Llwybr Calan Gaeaf Ar gael gan y Swyddfa Docynnau. £1 y llwybr yn ogystal â mynediad arferol neu Allwedd y Castell / Tocyn Tymor dilys.

Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, ffoniwch 029 2082 9970 i gael gwybod a oes lleoedd ar gael, ac ewch i www.dgrhc.com am fwy o fanylion.

 

 

Dydd Iau 2 Tachwedd

Amgueddfa Stori Caerdydd. Gweithdy Automata.10am - 12pm a 1pm - 2pm.7-11 oed. Crëwch eich automata eich hunain wedi'i ysbrydoli gan beiriannau penigamp Charles Byrd.

Hyb Trelái a Chaerau - ‘Sesiwn Chwarae'. 10.00am - 12.00pm. Sesiwn chwarae gyda Chwarae Plant yn yr Hyb

Gweithdai Neuadd Llanofer 10am—3pm Batk 8+ oed Ffoniwch 029 2087 2030 am fwy o fanylion.

 

Hyb Ystum Taf a Gabalfa - ‘Ysgrifennu Creadigol Tŷ Arswydus'. 12.00pm - 1.00pm. Trwy Explore Learning, dysgwch am gyffelybiaethau, ansoddeiriau a chyflythreniad.

Llyfrgell Treftadaeth Cathays - ‘Caerdydd Greulon'. Trwy'r dydd. Helfa Drysor llawn dirgelion.

Castell Caerdydd. Llwybr Calan Gaeaf Ar gael gan y Swyddfa Docynnau. £1 y llwybr yn ogystal â mynediad arferol neu Allwedd y Castell / Tocyn Tymor dilys.

Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, ffoniwch 029 2082 9970 i gael gwybod a oes lleoedd ar gael, ac ewch i www.dgrhc.com am fwy o fanylion.

 

 

Dydd Gwener 3 Tachwedd

Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd - ‘Clwb Lego'. 2.30pm - 3.30pm. Dewch i adeiladu pethau arswydus!

Rhiwbeina - ‘Grŵp Llyfrau Plant'. 4.00pm - 4.45pm. 8-10 oed

Llyfrgell Treftadaeth Cathays - ‘Caerdydd Greulon'. Trwy'r dydd. Helfa Drysor llawn dirgelion - mae teuluoedd yn cael map ac yn crwydro o gwmpas y llyfrgell yn chwilio am gliwiau a gwybodaeth am hen ddirgelion a throseddau Caerdydd.

Castell Caerdydd. Llwybr Calan Gaeaf Ar gael gan y Swyddfa Docynnau. £1 y llwybr yn ogystal â mynediad arferol neu Allwedd y Castell / Tocyn Tymor dilys.

Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd, ffoniwch 029 2082 9970 i gael gwybod a oes lleoedd ar gael, ac ewch i www.dgrhc.com am fwy o fanylion.