Back
Adeiladu Lolfa Eco Bae Caerdydd drwy Uwchgylchu Sbwriel

Adeiladu Lolfa Eco Bae Caerdydd drwy Uwchgylchu Sbwriel

Mae Awdurdod Harbwr Caerdydd (AHC) wedi dyfeisio syniad arloesol i ailddefnyddio ac ailgylchu eitemau sydd wedi cael eu rhwydo o ddyfroedd Bae Caerdydd, gan daflu goleuni ar y broblem amgylcheddol o daflu gwastraff i'n cefnforoedd ar gam.

 

Ar gyfartaledd, mae 430 o dunelli o sbwriel a debris naturiol yn cael ei gasglu ym Mae Caerdydd bob blwyddyn gan yr Harbwrfeistr a thimoedd amgylcheddol, gan gynnwys eitemau fel teiars, poteli plastig, paletau pren a chasgenni cwrw.

 

Cafodd y saer coed lleol Gareth Davies o Big G Designs ei gomisiynu i uwchgylchu rhai o'r eitemau a gafodd eu casglu ac mae wedi creu Lolfa Eco'r Bae. Mae deciau pontŵn, bwiau, teiars, rhaffau, casgenni cwrw a hen faneri digwyddiadau wedi cael eu defnyddio i greu dodrefn unigryw ac o safon fel byrddau, cadeiriau ac ystolion bar. Mae hen gwch bellach wedi'i drawsnewid yn far, hyd yn oed.

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Peter Bradbury: "Yn y diwylliant sydd ohoni, mae'n rhy hawdd taflu pethau a phrynu pethau newydd, ond mae'r project hwn wedi dangos beth y mae modd ei wneud gyda hen sbwriel.

"Mae'r eitemau sydd wedi cael eu creu'n cyrraedd safon godidog ac maen nhw'n amlygu cymaint o wastraff sy'n cael ei taflu i'n dyfroedd ym Mae Caerdydd. Gobeithio y bydd hyn yn darbwyllo pobl i beidio â defnyddio'r Bae i daflu gwastraff mewn modd anghywir yn y dyfodol."

 

Bydd Lolfa Eco'r Bae yn cael ei harddangos yng Ngŵyl Harbwr Caerdydd sy'n cynnal Cyfres Hwylio Eithafol ar benwythnos gŵyl y banc fis Awst eleni (26ain-28ain).

 

I gael cyfle i ennilldodrefnynunigryw, ewch i dudalen Instagram Cyngor Caerdydd @cardiff_council a thynnwch lun o'ch hun yn Lolfa Eco'r Bae. Anfonwch lun creadigol o'ch hun, o grŵp neu Boomerang, a gallech chi gipio dodrefnyn trawiadol ac unigryw ar gyfer eich cartref neu eich swyddfa. Rhannwch eich post â'r hashnod#BayUpcycle, a thagiwch@cardiff_council