Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Pride Cymru yn dathlu ei 20ed pen-blwydd eleni ar sail diogelwch y cyhoedd, bydd caul llawn ar ffyrdd canol y ddinas ar gyfer yr orymdaith a gaiff ei chynnal rhwng 11am a 1.30pm yng nghanol y ddinas.
Image
Eleni mae canlyniadau TGAU wedi newid yn dilyn canllawiau newydd Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru.
Image
Project tai modwlar yn Crofts Street, Plasnewydd fydd yn darparu 100% o dai fforddiadwy Rhan o bartneriaeth Cyngor Caerdydd gyda'r datblygwr cenedlaethol Wates Residential
Image
Unwaith eto bydd strydoedd canol dinas Caerdydd yn cynnal digwyddiad blynyddol Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau Hi y mis nesaf.
Image
Mae miloedd o blant sy’n dwlu ar lyfrau yn y ddinas wedi cofrestru ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf wrth i Lyfrgelloedd a Hybiau Caerdydd geisio annog mwy o blant nag erioed i gymryd rhan.
Image
Mae canlyniadau Safon Uwch Caerdydd am y tro yn dangos bod safonau yn dal i fod yn uchel yn y brifddinas.
Image
Mae Caru Eich Cymuned wedi cyflwyno eu menter casglu sbwriel ar draws POB hyb yng Nghaerdydd i annog pobl i wirfoddoli eu hamser i gadw cymunedau’n lân a thaclus.
Image
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio gyda Smart Energy GB i helpu pobl hŷn yn y ddinas i ddysgu am fesuryddion deallus a’r newidiadau cadarnhaol y gallent eu hysgogi.
Image
Ynys Echni yw'r ynys gyntaf i gael statws ‘Cyfeillgar i Wenyn'. Mae gan y cynllun ‘Cyfeillgar i Wenyn', sydd â'r nod o wneud Cymru yn genedl gynta'r byd sy'n gyfeillgar i beillwyr, bedwar o flaenoriaethau.
Image
Brynti, budreddi, baw llygod – bach a mawr – ac annibendod.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi llofnodi Siarter Ddur y DU yn arddangos ei gefnogaeth i ddur sy'n cael ei gynhyrchu yn y DU.
Image
Bydd Cymru’n herio Lloegr ddydd Sadwrn 17 Awst fel rhan o Gyfres yr Haf a’r Hydref.
Image
Mae bioamrywiaeth am dderbyn hwb yn Fferm y Fforest yn cilyn cynnig llwyddiannus am gyllid a fydd yn golygu ystod o gynefinoedd yn y warchodfa natur boblogaidd yn cael eu gwella a'u hadfer.
Image
Mae trigolion yn cael eu rhybuddio yn erbyn twyllwyr gwastraff sy'n cynnig gwasanaethau clirio anghyfreithlon ar draws Caerdydd sy'n arwain at wastraff maint tri Tyranosorws Recs yn cael ei dipio'n anghyfreithlon ar strydoedd y ddinas bob wythnos. Mae cl
Image
Mae Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau'r Ysgol (SHEP) Cyngor Caerdydd wedi ei chyflwyno mewn mwy o ysgolion nag erioed eleni, gyda'r neges fod y cynllun yn cynnig llawer mwy na phrydau iach yn unig.
Image
Ydych chi erioed wedi breuddwydio am ddianc o brysurdeb bywyd bob dydd a diflannu i ynys anghysbell? Dyna’n union wnaeth 26 o bobl yn ddiweddar pan aethant ar benwythnos llesol ar Ynys Echni.