Diweddaraf Datganiadau

Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: y wybodaeth ddiweddaraf am Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd; achosion a phrofion COVID-19; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; gallai dau adeilad pwysig...
Image
Mae cynlluniau ar gyfer pont newydd fydd yn cysylltu Llanrhymni â’r A48 yn uniongyrchol wrth gyffordd Pentwyn wedi symud cam ymlaen yn dilyn ceisiadau sector preifat i gyflawni’r cynllun.
Image
Bysiau bob 15 munud o Heol Hemmingway i Stryd y Gamlas a dychwelyd o Stryd y Gamlas i Neuadd y Sir.
Image
Yn unol â’r ddeddfwriaeth, bydd Cyngor Caerdydd yn cymryd y camau cyntaf i gynnal adolygiad llawn o’i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl).
Image
Gellid diogelu dyfodol dau adeilad treftadaeth pwysig ym Mae Caerdydd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol os bydd cynlluniau Cyngor Caerdydd i sicrhau perchnogaeth yn mynd rhagddynt.
Image
Gorchmynnwyd i Abdonoor Ali, 44, o Pentre Street yn Grangetown i dalu dros £1,000 yn Llys Ynadon Caerdydd ar 5 Tachwedd am dipio anghyfreithlon ar dir yn agos i Barc Hamadryad yn Butetown y llynedd.
Image
Mae cam nesaf buddsoddiad £100 miliwn mewn tai fforddiadwy yng Nghaerdydd ar y gweill.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Mae gwaith adnewyddu ar y gweill i drawsnewid yr hen Gapel yn y CRI yn gyfleuster iechyd a llesiant bywiog i'r trigolion yn ne a dwyrain Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.
Image
Dyma’r diweddaraf gan Gyngor Caerdydd sy’n trafod; Gorchuddion Wyneb yn cael eu dosbarthu i ysgolion at ddechrau’r tymor newydd; data’r 7 diwrnod diwethaf o ran achosion a phrofion COVID; diweddariad ar ysgolion a effeithir gan COVID-19 a’r cynlluniau i
Image
Mae'r mudiad Cyflog Byw unwaith eto'n cael ei ddathlu yng Nghaerdydd heddiw ar ddechrau'r Wythnos Cyflog Byw flynyddol (9-15 Tachwedd).
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys: map a thabl sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnodf; a'r ysgolion diweddaraf yr effeithiwyd arnynt gan COVID-19.
Image
Ar gyfer 11 Tachwedd, Diwrnod y Cadoediad heb ei debyg, bydd CBRhG yn goleuo’r awyr uwch Caerdydd i goffáu’r 1.7 miliwn o feirwon rhyfel yn y Gymanwlad fel rhan o weithgareddau Coffa #ShineOn.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 09/11/20
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Caerdydd, yn cwmpasu: symbolau pabi yn cael eu paentio ar ffyrdd ar draws y ddinas; achosion a phrofion COVID-19; Ymgyrch Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd yn cael cefnogaeth y Llefarydd; a lansio...