Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Arglwydd Faer Caerdydd, y Gwir Anrhydeddus Gynghorydd Dan De’Ath yn agor “Dr Seuss’ How the Grinch Stole Christmas! The Musical” sy’n agor ar ddydd Iau 21 Tachwedd yn Arena Motorpoint.
Image
Caiff strategaeth tair blynedd newydd ei hystyried i gynnig cymorth a llety rhagorol i blant sy'n derbyn gofal yng Nghaerdydd yn ystod cyfarfod Cabinet yr Awdurdod Lleol ddydd Iau, 21 Tachwedd.
Image
Cefnogaeth i fentrau tyfu bwyd lleol, datblygu cynllun bwyd yng nghanol y ddinas, 'parthau gwahardd' bwyd cyflym o amgylch ysgolion Caerdydd, ymestyn cyflwyno rhaglen sy'n cynnig prydau bwyd iach i blant yn ystod gwyliau'r ysgol, a mwy o gyfyngiadau ar h
Image
Mae gwasanaeth newydd i gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd ym mhob rhan o Gaerdydd wedi'i lansio'n swyddogol yn y ddinas heddiw.
Image
Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd: "Mae Cyngor Caerdydd wedi siarad â'r contractwr i ofyn am grynodeb cynhwysfawr o'r gwaith sydd angen ei gwblhau ar y rhan o Heol Llantrisant rhwng cylchfan Heol Isaf a gorsaf betrol Westward Ho i osod seilwaith
Image
Ddydd Llun 25 Tachwedd 2019, cynhelir rhaglen o ddigwyddiadau i nodi'r Diwrnod Rhyngwladol Diddymu Trais yn erbyn Menywod (Diwrnod y Rhuban Gwyn).
Image
Caiff Wythnos Ddiogelu Genedlaethol yr wythnos hon (11 - 15 Tachwedd) ei nodi ledled Caerdydd a Bro Morgannwg gyda rhaglen o ddigwyddiadau i atgyfnerthu'r neges bod diogelu'n gyfrifoldeb ar bawb.
Image
Efallai nad ydych chi wedi cael gwared ar y pwmpenni hyd yn oed, ond mae'n dechrau edrych fel adeg y Nadolig nawr yng Nghaerdydd!
Image
Cynhelir arfer Sul y cofio cenedlaethol Cymru, sy'n cael ei gynnal ar y cyd gan Gyngor Caerdydd, Llywodraeth Cymru ac mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig Frenhinol ddydd Sul 10 Tachwedd 2019.
Image
Mewn hybiau ledled y ddinas yr wythnos nesaf, cynhelir nifer o ddigwyddiadau i gynnig gwybodaeth a chefnogaeth i aelodau y Lluoedd Arfog sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd.
Image
Mae'n bryd chwilio am y chwiban a gwisgo'r menig gwynion am fod Arglwydd Faer Caerdydd yn cynnal rêf i ddathlu Dydd Sadwrn Teg Caerdydd - mudiad byd eang a sefydlwyd yn Bilbao sy'n dathlu grym y celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i newid y byd.
Image
Mae seremoni ailgysegriad wedi'i chynnal yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig ar ôl cwblhau rhaglen adfywio gwerth £300,000 ar y capeli.
Image
Caiff Gwasanaethau Allgymorth newydd i'w wneud yn haws i breswylwyr gofrestru genedigaethau a marwolaethau yn y ddinas ei lansio yr wythnos nesaf.
Image
100 mlynedd yn ôl, penodwyd garddwr o’r enw Tom Jenkins i ddechrau gwaith ar ardd newydd - y ‘Dingle’ yng ngogledd Caerdydd. Bum mlynedd ar hugain yn ddiweddarach, ar 31 Hydref 1944, daeth yr ardal i ddwylo’r cyngor ac mae nawr yn dathlu 75 mlynedd
Image
Mae ‘waliau byw’ wedi eu gosod ym maes chwarae Ysgol Gynradd Tredegarville yng nghanol dinas Caerdydd, mewn ymgais i hybu bioamrywiaeth a gwella ansawdd aer tir yr ysgol.
Image
Ymhlith y 22 aelod o Fwrdd Cerddoriaeth Caerdydd y cyhoeddwyd eu henwau heddiw mae un o DJs radio mwyaf blaenllaw Cymru, prif leisydd band byw ffrwydrol, cyfarwyddwr elusen gerddoriaeth gymunedol flaenllaw ac un o’r tîm a gyflwynodd y polisi Cyfrwng