Diweddaraf Datganiadau

Image
Mae datblygwr cenedlaethol, Wates Residential, wedi dechrau gwaith ar ei drydydd a phedwerydd safle yng Nghaerdydd yn rhan o raglen adeiladau tai flaenllaw y Cyngor, Cartrefi Caerdydd, a fydd yn y pen draw yn adeiladu 1,500 o gartrefi mewn 40 o safleoedd
Image
Bydd Cymru’n ateb her Ffrainc yn nhwrnamaint Natwest y 6 Gwlad yn Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 17 Mawrth.
Image
Ysgol Gynradd Bryn Hafod yn Llanrhymni, Caerdydd, yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad Mini Me Yoga.
Image
Am y tro cyntaf, gall pobl yng Nghaerdydd nawr ddefnyddio eu cardiau debyd neu gredyd digyswllt i roi i’r rheiny sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref fel rhan o gynllun rhoi newydd, CAERedigrwydd.
Image
Am 10.00am heddiw (Dydd Llun 12 Mawrth 2018), llywyddodd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer Caerdydd, y Cynghorydd Bob Derbyshire dros seremoni codi baner y Gymanwlad, gan ymuno â thros 1000 o faneri’r Gymanwlad a godwyd ar hyd a lled y byd ar yr un adeg e
Image
Bydd Cabinet Cyngor Caerdydd yn ystyried argymhellion i symleiddio'r ffordd o drin â derbyniadau i ysgolion yn y ddinas.
Image
09/03/18 - Dewis y criw
Mae llawer o’n prentisiaid yn mynd yn eu blaenau i sicrhau gwaith amser llawn. Un o’r rheiny yw Sam Pika. Wrth sgwrsio â ni ynghylch pam y gwnaeth gais am brentisiaeth gyda ni, dywedodd Sam “Roeddwn i’n ansicr pa lwybr gyrfa ro’n i am ei gymryd felly fe
Image
Caiff cynllun busnes Cyngor Caerdydd ar gyfer darparu gwasanaethau tai dros y flwyddyn nesaf ei ystyried gan y Cabinet yr wythnos nesaf.
Image
Mae cynnig £10 miliwn i helpu i hybu gwaith adfywio a buddsoddi mewn cymunedau’n cael ei lunio gan Gyngor Caerdydd.
Image
Agwedd bwysig ar Fasnach Deg yw dangos cenedlaethau’r dyfodol y buddion o brynu Masnach Deg. Yn ein holl ysgolion ers 2006, rydym ond wedi gweini bananas Masnach Deg i fyfyrwyr. Mae’r coffi, te, siocled, ffyn siwgr, sudd oren, cwcis a gwahanol farrau b
Image
Mae gwaith hanfodol wedi'i wneud i adfer ac adnewyddu Cofeb Rhyfel Tredelerch, gan ddychwelyd y gofeb i'w hen gyflwr.
Image
Ledled y wlad, mae pobl yn dathlu wythnos Genedlaethol y Prentisiaethau.Un o’r ffyrdd mae pobl yn gwneud hynny yw trwy dynnu sylw at gyflawniadau a llwyddiannau prentisiaid. Mae dau brentis yn cael eu cydnabod trwy enwebiad ar gyfer dyfarniad cenedlaeth
Image
Mae'r Gynghrair Sgiliau Ansawdd, sy'n dathlu llwyddiant a chyflawniadau prentisiaid a'u cyflogwyr, wedi gwobrwyo Rheoli Gwastraff Cyngor Caerdydd gyda dwy anrhydedd yng ngwobrau mawreddog eleni
Image
Mae asiantaeth gosod tai wedi’i herlyn am y tro cyntaf yng Nghaerdydd am fethu â rheoli eiddo rhent i’r safonau cyfreithiol gofynnol, gan roi bywyd tenantiaid mewn perygl.
Image
Mae gwaith i greu cyfleuster chwarae newydd sbon i blant yn Llanedern wedi’i gwblhau.
Image
Bydd ffioedd cerbydau hacni yng Nghaerdydd yn cynyddu ar 12 Mawrth 2018.