Diweddaraf Datganiadau

Image
Gyda llai na mis i fynd nes bydd cyfres hwylio anoddaf a mwyaf cyffrous y byd yn dod i brifddinas Cymru, mae Caerdydd yn awyddus i arddangos ei chynaliadwyedd cyn y digwyddiad sydd â sail amgylcheddol.
Image
Mae clybiau chwaraeon dwyrain y ddinas yn gweld ffrwyth buddsoddiad sylweddol mewn cyfleusterau lleol yn sgil lansio cae pêl-droed bob tywydd, cyfoes yn Llanrhymni heddiw.
Image
Mae rheolwr a rhiant gwmni Brook Bistro yn Yr Eglwys Newydd wedi cael dirwy o bron £5,000 am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd yn ei fwyty.
Image
MAE’R Twyll Fasnachwr James Bunce, 26, o Llanhydrock Close, Llaneirwg wedi’i garcharu am 12 mis yn Llys y Goron Caerdydd.
Image
GORCHMYNNWYD y landlord Sangat Singh, o Clifton Street, Adamsdown, i dalu dros £22,000 yn Llys yr Ynadon Caerdydd ddoe.
Image
Mae Arglwydd Faer Caerdydd, y Cyng. Bob Derbyshire wedi cwblhau ei sesiwn hyfforddi olaf cyn ateb Her y Tri Chopa’r penwythnos hwn.
Image
Mae Caerdydd yn un o dair dinas yn y DU sydd am gynnal Confensiwn Dinasoedd Creadigol 2019.
Image
Dathlwyd canmlwyddiant y Llu Awyr Brenhinol yng Nghastell Caerdydd gyda seremoni codi'r faner ar Ddydd Iau, 26ain Ebrill.
Image
Mae Ysgol y Wern yn Llanisien, Caerdydd, wedi cael adroddiad llawn canmoliaeth gan Estyn ar ôl i arolygiaeth addysg Cymru ddod i'r casgliad bod yr ysgol yn 'rhagorol' ym mhob maes.
Image
Bydd diwrnod agored arbennig, i hyrwyddo’r cyfoeth o wybodaeth ac adnoddau sydd ar gael ar hanes Caerdydd, yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Cangen a Threftadaeth Cathays fis nesaf.
Image
Mae gwasanaethau i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd a’r gwirfoddolwyr cynhwysiant digidol wedi eu henwebu yn rhestr 100 uchaf Digital Leaders y DU yn 2018.
Image
Mae Dydd y Farn yn ôl eto eleni, gyda’r Dreigiau'n chwarae yn erbyn y Scarlets am 3.05pm ac yna Gleision Caerdydd yn erbyn y Gweilch am 5.35pm.
Image
Cynhaliwyd seremoni yn safle newydd Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Gymraeg Glan Ceubal, i nodi diwedd y gwaith adeiladu.
Image
Daeth yr haul ar adeg gyfleus i ysgolion cynradd Coryton a Thongwynlais, wrth iddyn nhw gynnal seremoni arbennig iawn i ddathlu uniad y ddwy ysgol yn Ffederasiwn y Pren Gellyg.
Image
Mae gŵyl lenyddol newydd, a fydd yn siŵr o gyffroi ffans straeon ditectif a nofelau cyffrous, ar ei ffordd i Gaerdydd.
Image
Mae un o leoliadau mwyaf eiconig Caerdydd wedi ymrwymo i gael gwared ar blastig untro o'i holl weithrediadau erbyn diwedd fis nesaf.