Diweddaraf Datganiadau

Image
Bydd Cymru yn chwarae’r Eidal yng ngemau’r 6 Gwlad Natwest yn Stadiwm Principality ddydd Sul 11 Mawrth.
Image
Bu staff Cyngor Caerdydd, gan herio gwynt a glaw rhewllyd, stormydd eira a lluwchfeydd, yn gweithio o gwmpas y cloc mewn ymateb i'r tywydd eithafol, gan gadw pobl yn ddiogel a galluogi'r Gwasanaethau Brys i weithredu.
Image
Bydd cynllun amddiffyn yr arfordir newydd gwerth £11m er mwyn helpu i amddiffyn dwyrain Caerdydd rhag llifogydd yn cael ei drafod gan Gabinet y Cyngor ddydd Iau, 15 Mawrth.
Image
Caiff cynigion ar gyfer agor mynwent newydd yng ngogledd y ddinas a allai gynnig ateb hirdymor i'r diffyg mannau claddu yng Nghaerdydd yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor ddydd Iau 15 Mawrth.
Image
Dyma'r newyddion diweddaraf ar y ffyrdd, y tywydd, agoriadau ysgol a chasgliadau gwastraff wrth i'r eira ddechrau toddi ac mae pethau'n dechrau mynd yn ôl i’r arferol. Dyna i gyd o'r Cyngor am heno, byddwn ni'n ôl gyda chi fore yfory.
No Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi cynghori holl ysgolion y ddinas i agor yfory, dydd Llun, 5 Mawrth, ble bynnag y bo’n bosibl, yn dilyn y tywydd garw wythnos diwethaf.
Image
Ers dydd Llun, mae Cyngor Caerdydd wedi taenu mwy na 500 tunnell o raean - 450 dros y tridiau diwethaf yn unig.
Image
Gyda'r tywydd yn gwella'n raddol, a chyda disgwyl i'r eira ddechrau toddi o fory ymlaen, mae'r cynllun canlynol wedi'i lunio ar gyfer casgliadau gwastraff.
Image
Mae arwr o gyflogai o Gyngor Caerdydd wedi gwneud ei orau glas i achub pobl.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio'n ddiflino i raeanu'r priffyrdd ledled Caerdydd. Oherwydd yr amgylchiadau dros nos, aeth yn anodd iawn i fynd a dod ar y ffyrdd.
Image
O ganlyniad i amodau tywydd gwael, byddem yn annog pobl i beidio â mentro allan oni bai bod eu siwrnai yn gwbl hanfodol.
Image
Mae Cyngor Caerdydd wedi gweithio’n ddiflino i raeanu’r prif lwybrau ar draws Caerdydd. Mae’r tywydd heno’n golygu bod y ffyrdd yn anodd iawn i gerbydau
No Image
O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.
Image
Mae'r wybodaeth hon yn ychwanegol at y diweddariad cynharach hwnnw
Image
Oherwydd y rhybudd tywydd eithafol, mae Cyngor Caerdydd yn cynghori pob ysgol i aros ar gau fory, Dydd Gwener 2 Mawrth
Image
Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru eu rhybuddion i ddydd Iau 1 Mawrth. Y Rhybudd Ambr yw bellach y lefel uchaf o Rybudd Ambr bosib o 12.00 (ganol dydd) dydd Iau 1 Mawrth.