Datganiadau Diweddaraf

Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion COVID-19 presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; diweddariad statws brechu; a dewis i deuluoedd sy'n derbyn Prydau Ysgol Am Ddim.
Image
Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys, thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (31 Rhagfyr - 06 Ionawr).
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 11/01/21
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd: achosion a phrofion COVID-19; ymgynghoriad ar gyllideb flwyddyn nesaf y Cyngor; Caerdydd yn parhau i fynd i'r afael ag amddifadedd digidol.
Image
Mae angen i Gyngor Caerdydd ddod o hyd i £16.4m i fantoli'r cyfrifon yn 2021/22 a gofynnir i drigolion y ddinas am eu barn ar flaenoriaethau'r cyngor ar gyfer pennu ei gyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Image
Mae nifer yr achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau yn hynod uchel, ac mae Cymru yn parhau i od ar Lefel Rhybudd 4.
Image
Adeg hon yr wythnos diwethaf, cafodd 18.7% o'r bobl a gafodd prawf COVID-19 yng Nghaerdydd ganlyniad positif. Y ffigur hwnnw heddiw yw 25.6%. Aros gartref, achub bywydau, diogelu'r GIG.
Image
Mae achosion o COVID-19 yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn uchel iawn, ac yn uwch na gweddill Cymru.
Image
Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel
Image
Dyma ein diweddariad COVID-19 diwethaf yn 2020. Blwyddyn Newydd Dda bawb, ond cadwch yn ddiogel. Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel
Image
Mae Rhybudd Coronafeirws Lefel 4 ar draws Cymru, mae'r coronafeirws ar lefel uchel iawn. Arhoswch gartref I achub bywydau a diogelu Cymru, gyda'n gilydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd; a mae'n bosibl y bydd rhywfaint o darfu ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu yr wythnos hon.
Image
Dyma ddiweddariad olaf yr wythnos, a bydd y diweddariad nesaf ddydd Mawrth 29 Rhagfyr. Nadolig Llawen, cadwch yn ddiogel.
Image
Mae'r Cyngor yn delio â llifogydd dŵr wyneb ledled y ddinas. Mae'r glaw wedi llenwi'r nentydd sydd bellach yn uwch na'r gollyngfeydd. Mae hyn yn golygu na all y draeniau wagio ac o ganlyniad maent yn cyson lenwi. Roedd ein timau allan cyn y tywydd a ra
Image
Mae achosion o COVID yng Nghaerdydd yn parhau i gynyddu. I atal y lledaeniad o’r feirws ac atal y GIG rhag cael ei lethu mae Caerdydd a Chymru dan gyfyngiadau Lefel 4. #CadwchynDdiogel a gwnewch eich gorau i achub bywydau ac #AchubyGIG.
Image
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 21/12/20