Datganiadau Diweddaraf

Image
Cael gwared â gollyngiadau o'r bysiau sy'n llygru gwaethaf yn y ddinas; Gwaith adeiladu yn dechrau ar adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan; Hwb pwysig i Gaerdydd - Pencadlys BBC Cymru Wales yn y Sgwâr Canolog i ddod yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang...
Image
cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; gwaith adeiladu yn dechrau ar adeilad newydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan; pencadlys BBC Cymru yn y Sgwâr Canolog i ddod yn ganolfan ragoriaeth fyd-eang...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd; diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion; Caerdydd yw'r awdurdod lleol cy
Image
Mae'r chwiliad wedi dechrau i ddod o hyd i gogyddion iach gorau Caerdydd mewn her newydd a lansiwyd gan Dîm Cyngor Ariannol a Gwasanaeth Dysgu Oedolion y Cyngor.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: tirnodau Caerdydd i'w goleuo'n felyn i nodi blwyddyn ers dechrau'r cyfnod cloi; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Adeiladu ar gyfer y dyfodol: cynllun uchelgeisiol ar gyfer tai a chymunedau yn y ddinas; CDLl newydd i Gaerdydd; Hwb i'r Yrfa ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd; Bydd beicffordd Caerdydd ‘dros dro' newydd, yn agor i'r cyhoedd ar Ddydd Llun,15 Mawrth...
Image
Croeso i ddiweddariad olaf yr wythnos gan Gyngor Gaerdydd, sy'n cwmpasu: ailagor cyfleusterau awyr agored yn dilyn newidiadau i gyfyngiadau coronafeirws Llywodraeth Cymru; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion C
Image
Mae pobl ifanc sydd mewn perygl o ddiweithdra hirdymor yn cael cynnig hwb i ddechrau yn y farchnad swyddi drwy’r cynllun Kickstart cenedlaethol.
Image
bellach ar gael i bobl yng Nghaerdydd a'r Fro gydag ystod ehangach o symptomau; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; Ymgyrch fideos Meddyg Teulu lleol yn ceisio cynyddu'r nifer a gaiff frechlynnau ymhlith cymunedau lleiafrifoedd ethnig...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: gwybodaeth bwysig i rieni a gofalwyr; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: ffensio grisiau'r Basn Hirgrwn ym Mae Caerdydd; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: neges gan Fwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro ar frechiadau gofalwyr di-dâl; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.
Image
Bydd Canolfan Brechu Torfol Newydd yn agor ar gyfer poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg; Cytuno ar y gyllideb ôl-bandemig a luniwyd i ‘roi wb' i Gaerdydd ac i ddiogelu gwasanaethau hanfodol; Lonydd wedi'u trawsnewid yn fannau diogel, gwyrdd sy'n Dda i...
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a lansio Cronfa Argyfwng Gyda'n Gilydd Dros Gaerdydd i drigolion mewn angen.
Image
Mae cronfa argyfwng newydd wedi'i rhoi ar waith i gefnogi trigolion Caerdydd mewn argyfwng.
Image
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: Ailagor Pont y Gored Ddu; cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; a nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.