Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 26 Mai

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; anifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd.

 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 26 Mai

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:  476,664 (Dos 1: 337,047 Dos 2:  139,598)

 

 • 80 a throsodd: 21,040 / 94.3% (Dos 1) 19,935 / 89.3% (Dos 2)
 • 75-79: 15,091 / 95.9% (Dos 1) 14,495 / 92.1% (Dos 2)
 • 70-74: 21,458 / 95.4% (Dos 1) 20,863 / 92.7% (Dos 2)
 • 65-69: 21,791 / 93.4% (Dos 1) 19,052 / 81.7% (Dos 2)
 • 60-64: 25,809 / 91.5% (Dos 1) 18,712 / 66.3% (Dos 2)
 • 55-59: 29,022 / 89.2% (Dos 1) 11,689 / 35.9% (Dos 2)
 • 50-54: 28,499 / 86.4% (Dos 1) 7,011 / 21.3% (Dos 2)
 • 40-49: 53,255 / 79% (Dos 1) 10,078 / 14.9% (Dos 2)
 • 30-39: 55,229 / 69.9% (Dos 1) 9,016 / 11.4% (Dos 2)
 • 18-29: 62,879 / 63.3% (Dos 1) 8,913 / 9% (Dos 2)

 

 • Preswylwyr cartrefi gofal: 1,995 / 97.9% (Dos 1) 1,892 / 92.9% (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 11,262 / 93% (Dos 1) 10,269 / 84.8% (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 44,840 / 87.7% (Dos 1) 15,669 / 30.6% (Dos 2)

 

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (15 Mai - 21 Mai)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae'r data'n gywir ar:

25 Mai 2021, 09:00

 

Achosion: 39

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 10.6 (Cymru: 8.9 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 3,319

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 904.6

Cyfran bositif: 1.2% (Cymru: 1.0% cyfran bositif)