Back
Diweddaraf Cyngor Caerdydd: 18 Mawrth

18/03/21

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, sy'n cwmpasu: cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a Bro Morgannwg; nifer achosion a phrofion COVID-19 Caerdydd a'r ysgolion diweddaraf a effeithiwyd gan COVID-19
 

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - 18 Mawrth

 

Cyfanswm nifer y dosau brechu a roddwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro hyd yn hyn, yn y ddwy ardal awdurdod lleol:204,081 (Cyfanswm ddoe: 4,090)

 

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 1-4

 • Staff cartrefi gofal: 4,232 (Dos 1) 3,311 (Dos 2)
 • Preswylwyr cartrefi gofal: 2,136 (Dos 1) 1,264 (Dos 2)
 • 80 a throsodd: 19,039 (Dos 1) 425(Dos 2)
 • Staff gofal iechyd rheng flaen: 25,335(Dos 1) 19, 615 (Dos 2)
 • Staff gofal cymdeithasol: 8,931 (Dos 1) 5,840 (Dos 2)
 • 75-79: 14,080 (Dos 1) 1,248 (Dos 2)
 • 70-74: 20,260 (Dos 1) 6,543 (Dos 2)
 • Yn glinigol agored i niwed: 9,363(Dos 1) 3,061 (Dos 2)

Grwpiau Blaenoriaeth Allweddol 5-7 

 • 65-69: 16,944 (Dos 1) 376 (Dos 2)
 • Cyflyrau Iechyd Sylfaenol: 25,895 (Dos 1) 1,777 (Dos 2)
 • 60-64: 11,699 (Dos 1) 535(Dos 2)

Ddarparwyd y data gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sylwer y gall fod mân ddiwygiadau i ddata wrth iddo gael ei ddilysu dros amser

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod ( 7 Mawrth - 13 Mawrth)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Mae'r data'n gywir ar:

17Mawrth 2021, 09:00

Achosion: 125 

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 34.1 (Cymru: 43.3 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi:4,479

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1220.8

Cyfran bositif: 2.8% (Cymru: 3.9%cyfran bositif)

 

Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion: 18.03.21

 

Ysgol Gynradd Mount Stuart

Mae dau achos positif o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysgol Gynradd Mount Stuart. Mae 52 o ddisgyblion o Flynyddoedd 3 a 4 wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.