Back
Diweddariad COVID-19: 28 Ionawr

Dyma'r newyddion ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: niferoedd achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (17Ionawr -23Ionawr); a cyfanswm brechu diweddaraf Caerdydd a'r Fro Morgannwg.

Aros gartref. Achub bywydau. Diogelu'r GIG. Gyda'n gilydd byddwn yn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch i   www.llyw.cymru/coronafeirws

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (17 Ionawr -23Ionawr)

 

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

 (https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

27 Ionawr 2021, 09:00

Achosion: 667

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 181.8 (Cymru: 190 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,508

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,228.7

Cyfran bositif: 14.8 (Cymru: 13.7 cyfran bositif)

Diweddariad Statws Brechu Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro -28 Ionawr 2021

Hyd yn hyn mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi rhoi cyfanswm o50,585brechiad.

 

Y grwpiau blaenoriaeth yw:

Staff Cartrefi Gofal: 2,327

Preswylwyr Cartrefi Gofal: 1,529

80 oed ac yn hŷn: 10,800

Staff Gofal Iechyd: 18,181

Staff Gofal Cymdeithasol: 4,585

75-79, 70-74, eithriadol o agored i niwed yn glinigol: 13,163

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglen frechu yng Nghaerdydd ar  wefan Cyngor Caerdydd.

Cafwyd y data gan BIPCAF