Back
Diweddariad COVID-19: 11 Ionawr

Dyma ddiweddariad gan Gyngor Caerdydd, sy'n cynnwys, thabl a map sy'n dangos nifer yr achosion a phrofion COVID-19 yng Nghaerdydd, y data ar gyfer y saith diwrnod diwethaf (31 Rhagfyr - 06 Ionawr).

Arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (31 Rhagfyr - 06 Ionawr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

10 Ionawr 2021, 09:00

Achosion: 1,360

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 370.7 (Cymru: 415.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,214

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,693.6

Cyfran bositif: 21.9% (Cymru: 21.5% cyfran bositif)

Mae'r map hwn yn cyflwyno COVID-19 yn yr un modd ag yr ydym yn trefnu ein gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, mewn chwe chlwstwr cymdogaeth yng Nghaerdydd.

Rydym yn defnyddio'r clystyrau hyn oherwydd eu bod yn adlewyrchu orau'r meysydd lle mae pobl fwyaf tebygol o fod yn byw, gweithio a siopa.  Mae hyn yn golygu y gallwch gael y syniad gorau o'r gyfradd bresennol o heintiau COVID-19 newydd yn eich ardal.