Back
Diweddariad COVID-19: 4 Ionawr

Mae coronafeirws wrth ei fodd mewn criw, arhoswch gartref i achub bywydau er mwyn #CadwCaerdyddynDdiogel

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 yng Nghymru, ewch iwww.llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (24 Rhagfyr - 30 Rhagfyr)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru

(https://public.tableau.com/profile/public.health.wales.health.protection#!/vizhome/RapidCOVID-19virology-Public/Headlinesummary) 

Mae'r data'n gywir ar:

3 Ionawr 2021, 09:00

 

Achosion: 1,660

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 452.4 (Cymru: 451.1 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,428

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,752.0

Cyfran bositif: 25.8% (Cymru: 25.6% cyfran bositif)