Back
Diweddariad COVID-19: 16 Tachwedd

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

 

#CadwchGaerdyddYnDdiogel

Darllenwch y rheolau ar-lein

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod (7 Tachwedd - 13 Tachwedd)

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

15 Tachwedd

Mae'r map hwn yn cyflwyno COVID-19 yn yr un modd ag yr ydym yn trefnu ein gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol, mewn chwe chlwstwr cymdogaeth yng Nghaerdydd, a thri ym Mro Morgannwg:

Achosion: 567

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 154.5 (Cymru: 164.0 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 4,214

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,148.5

Cyfran bositif: 13.5% (Cymru: 13.6% cyfran bositif)

 

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/

 

Diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion: 16.11.20

 

Ysgol Uwchradd Corpus Christi

Mae disgybl Blwyddyn 8 yn Ysgol Uwchradd Corpus Christi wedi derbyn prawf COVID-19 positif ac mae 32 o ddisgyblion wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl eu henwi fel cysylltiadau agos â'r achos positif o COVID-19.   

 

Ysgol Gynradd Coryton

Mae disgybl Blwyddyn 2 o Ysgol Gynradd Coryton wedi profi'n bositif am COVID-19. Mae 21 o ddisgyblion Blwyddyn 2 a 6 aelod o staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos COVID-19 a gadarnhawyd.

 

Ysgol Uwchradd Llanisien

Mae disgybl ym Mlwyddyn 8 yn Ysgol Uwchradd Llanisien wedi derbyn prawf COVID-19 positif. Mae 303 o ddisgyblion Blwyddyn 8 a dau aelod o staff wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod wedi iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos â'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

 

Ysgol Arbennig Riverbank

Mae disgybl ac aelod o staff yn Ysgol Arbennig Riverbank wedi cael prawf COVID-19 positif. Mae 13 o ddisgyblion a saith aelod staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

 

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Phillip Evans

Mae tri disgybl yn Ysgol Gynradd Gatholig St Phillip Evans wedi derbyn prawf COVID-19 positif ac mae 49 o ddisgyblion wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl eu henwi fel cysylltiadau agos â'r achos positif o COVID-19.