Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 09/11/20

 

06/11/20 - Lansio ymgyrch cofrestru i bleidleisio

Mae ymgyrch hysbysebu newydd wedi'i lansio i annog pobl ifanc a gwladolion tramor cymwys sy'n byw yng Nghaerdydd i gofrestru i bleidleisio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25144.html

 

05/11/20 - Ymgyrch Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd yn cael cefnogaeth y Llefarydd

Mae'r ymgyrch i nodi llwyddiannau Torwyr Cod Rygbi Bae Caerdydd wedi denu cefnogaeth y cyhoedd gan Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, y Gwir Anrhydeddus Syr Lindsay Hoyle AS.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25140.html

 

05/11/20 - Symbolau pabi yn cael eu paentio ar ffyrdd ar draws y ddinas

Mae symbolau pabi wedi'u paentio ar ffyrdd ochr wrth ymyl cofebion rhyfel mewn un ar ddeg o leoliadau ledled Caerdydd, fel arwydd o barch at y milwyr sydd wedi gwasanaethu, ymladd a marw dros eu gwlad.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25136.html

 

03/11/20 - Gofyn am farn ar gynllun adfywio cyffrous

Mae'r Cyngor yn gofyn i bobl Grangetown rannu eu barn ar ailddatblygiad arfaethedig ystâd Trem y Môr.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25126.html

 

03/11/20 - Cynnal adolygiad o Wasanaethau hamdden Caerdydd yn dilyn gostyngiad o 50% mewn presenoldeb oherwydd Covid-19

Bwriedir cynnal adolygiad o gyfleusterau a gweithrediadau hamdden Caerdydd, a ddarperir gan fenter gymdeithasol GLL, i fynd i'r afael ag effaith Covid-19.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25120.html