Back
Diweddariad COVID-19: 28 Hydref

Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf gan Gyngor Caerdydd, gan gynnwys: yr achosion presennol a'r ffigurau prawf ar gyfer Caerdydd, a diweddariad ar achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion.

Arhoswch gartref i achub bywydau.

 

Darllenwch y rheolau ar-lein

https://llyw.cymru/coronafeirws

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

27 Hydref

 

Achosion: 1,197

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 326.2 (Cymru: 224.6 achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth)

Achosion profi: 6,074

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth: 1,655.5

Cyfran bositif: 19.7% (Cymru: 15.6% cyfran bositif)

 

Prifysgol Caerdydd - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.cardiff.ac.uk/cy/coronavirus/covid-19-case-numbers

 

Prifysgol De Cymru - Nifer yr achosion o COVID-19:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/trosolwg-coronafeirws/

 

 

Y diweddaraf am ysgolion yr effeithir arnynt gan COVID-19: 28.10.20

Ysgol Gynradd Glan yr Afon

Mae achos positif o COVID-19 wedi'i gadarnhau yn Ysgol Gynradd Glan yr Afon. Mae 28 o ddisgyblion a 3 aelod staff wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.

 

Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica

Oherwydd nifer yr achosion positif o COVID-19 sydd bellach wedi'u cadarnhau yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica, mae nifer sylweddol o staff wedi'u cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos â'r achosion COVID-19 a gadarnhawyd.

Mae hyn wedi dod â goblygiadau staffio a bydd yr ysgol yn aros ar gau am yr wythnos yn dilyn hanner tymor a bydd yn ailagor i ddisgyblion a staff ddydd Llun 9 Tachwedd.

 

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd

Mae dau achos positif o COVID-19 wedi'u cadarnhau yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. Mae 88 o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd. Nid effeithiwyd ar unrhyw aelodau o staff oherwydd mesurau ymbellhau cymdeithasol.