Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli 26/10/20

 

23/10/20 - Newidiadau i Wasanaethau Cyngor Caerdydd yn sgil cyfyngiadau ‘Cyfnod Atal' Llywodraeth Cymru

Daw cyfyngiadau Cyfnod Atal Llywodraeth Cymru i rym am 6pm heno.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25052.html

 

23/10/20 - Holi Caerdydd 2020: Helpwch ni i gynllunio dyfodol ein dinas

Mae arolwg blynyddol y Cyngor sy'n rhoi'r cyfle i bobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd i rannu eu safbwyntiau am wasanaethau cyhoeddus yn y ddinas wedi cael ei lansio.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25050.html

 

22/10/20 - Diweddariad ar y Coronafeirws: Newidiadau i wasanaethau cymunedol ar gyfer y cyfnod atal

Bydd newidiadau i wasanaethau Cynghori a'r Gwasanaeth i Mewn i Waith, hybiau a llyfrgelloedd ac atgyweiriadau i dai cyngor yn cael eu cyflwyno o ddiwedd yr wythnos hon, yn unol â'r mesurau 'cyfnod atal' diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25040.html

 

21/10/20 - Dwy wobr PawPrints RSPCA i Gartref Cŵn Caerdydd

Mae Cartref Cŵn Caerdydd wedi derbyn dwy wobr PawPrints RSPCA - gwobr Aur yn y categori Cŵn Strae a gwobr Arian yng nghategori Cŵn Cwt.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25029.html

 

20/10/20 - Cartrefi arloesol er mwyn helpu mynd i'r afael â digartrefedd

Mae atebion tai arloesol a fydd yn darparu cartrefi cynaliadwy o ansawdd uchel i deuluoedd sy'n profi digartrefedd ar eu ffordd i Gaerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25014.html

 

19/10/20 - Tîm Tân! Andy a thîm Clos Bessemer yn helpu i ymladd tân

Yn ystod y pandemig Coronafeirws presennol, rydym wedi cael ein hatgoffa bod ‘pawb yn yr un cwch'. Does dim dwywaith fod un o'n cydweithwyr wedi cofleidio'r syniad hwnnw, gan iddo gamu i'r adwy pan ddechreuodd tân mewn busnes cyfagos.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25012.html

 

19/10/20 - Cynlluniau dros dro wedi eu cynnig ar gyfer Stryd y Castell

Mae'r Cyngor yn ystyried ailagor Stryd y Castell i fysiau, tacsis a cherbydau brys fel mesur dros dro tra cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol y dramwyfa.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/25008.html