Back
Diweddariad COVID-19 12.10.20

 

Achosion a Phrofion Caerdydd - Data'r 7 Diwrnod Diwethaf

#CadwCaerdyddynDdiogel #CadwCymrunDdiogel

Dilynwch y canllawiau:

www.caerdydd.gov.uk/Cyfnodclo

Yn seiliedig ar ffigurau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r data'n gywir ar:

11 Hydref 2020

Achosion

555

Achosion fesul 100,000 o'r boblogaeth

151.3

Achosion profi

5,033

Profion fesul 100,000 o'r boblogaeth

1,371.8

Cyfran bositif

11%

 

Diweddariad ar Achosion COVID-19 sy'n effeithio ar ysgolion

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd
Cafwyd prawf COVID-19 positif o ddisgybl Blwyddyn 11 yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd.Mae 76 o ddisgyblion Blwyddyn 11 wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.
 

Ysgol Uwchradd Gatholig Illtud Sant

Mae achos positif o COVID-19wedi'i gadarnhau yn Uwchradd Gatholig Illtud Sant mewn cysylltiad ag un disgybl ym Mlwyddyn 9.  Mae 174 o ddisgyblion Blwyddyn 9 wedi cael eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.
 

Ysgol Gynradd y Tyllgoed

Cadarnhawyd achos positif o COVID-19 yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed gan un disgybl ym Mlwyddyn 2. Mae 36 o ddisgyblion Blwyddyn 2 a 5 aelod o staff wedi cael cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod ar ôl iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos i'r achos a gadarnhawyd o COVID-19.
 

Ysgol Gynradd Babyddol Syr Phillip Evans

Mae achos positif o COVID-19 wedi ei gadarnhau mewn un disgybl ym Mlwyddyn 6 yn Ysgol Gynradd Babyddol Syr Phillip Evans. Mae 53 o ddisgyblion Blwyddyn 6 wedi eu cynghori gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i hunanynysu am 14 diwrnod wedi iddynt gael eu nodi fel cysylltiadau agos â'r achos o COVID-19 a gadarnhawyd.