Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (5 Hydref)


02/10/20 - 660 o feiciau eisoes wedi'u dosbarthu fel rhan o gynllun Fflyd Beiciau Ysgolion Caerdydd

Bydd cynllun i annog plant a phobl ifanc i feicio a hyrwyddo Teithio Llesol yn arwain at 660 o feiciau'n cael eu danfon i ysgolion ledled y ddinas erbyn diwedd y mis.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24869.html

 

02/10/20 - Galw ar bob cwmni bysiau sy'n gweithredu yng Nghaerdydd

Gwahoddir gweithredwyr bysiau yng Nghaerdydd i wneud cais am gyllid i ôl-ffitio bysiau hŷn yn eu fflydoedd gyda thechnoleg gymeradwy sydd wedi'i chynllunio i leihau allyriadau niweidiol ac i leihau llygredd aer yn y ddinas.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24866.html

 

01/10/20 - Gwefan newydd Caerdydd sy'n Deall Demensia

Mae gwefan newydd i roi gwybodaeth a chyngor i bobl â dementia a'u teuluoedd yng Nghaerdydd wedi'i lansio heddiw.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24863.html

 

30/09/20 - Mae'r Bwrdd Cerddoriaeth yn rhybuddio am 'ganlyniadau difrifol' i ddyfodol cerddoriaeth fyw yng Nghaerdydd yn sgil Covid

Mae Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd wedi cyhoeddi rhybudd o 'ganlyniadau difrifol' i ddyfodol cerddoriaeth fyw yng Nghaerdydd os na cheir arian ychwanegol gan y Llywodraeth ganolog.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24855.html

 

30/09/20 - Anrhydeddu Torwyr Cod y Byd Rygbi o Fae Caerdydd

Bydd rhai o arwyr chwaraeon mwyaf y wlad yn cael eu hanfarwoli mewn gwaith celf parhaol sydd wedi'i gynllunio i sicrhau nad anghofir eu hanesion na stori'r gymuned amlddiwylliannol falch a bywiog a helpodd i'w llunio.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24842.html

 

30/09/20 - Nrhydeddu Portreadau Torwyr Cod y Byd Rygbi Bae Caerdydd

Mae panel o arbenigwyr wedi lleihau'r enwebeion i 13 o enwau (nifer y chwaraewyr mewn tîm Rygbi'r Gynghrair) a gwahoddir y cyhoedd i gymryd rhan drwy bleidleisio dros eu tri uchaf

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24845.html

 

30/09/20 - Ymweld â safleoedd yng Nghaerdydd yn dilyn adroddiadau am dorri rheoliadau Covid

Cafodd saith ar hugain o safleoedd yng Nghaerdydd ymweliadau gan swyddogion y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir a Heddlu De Cymru y penwythnos diwethaf, yn dilyn adroddiadau am sŵn, ac mewn rhai achosion, torri rheoliadau Covid-19.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24840.html

 

28/09/20 - DIWEDDARWYD: Awgrymiadau da ar gyfer delio â'ch gwastraff a'ch ailgylchu yn ystod pandemig y coronafeirws

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eich bod chi'n gallu delio â'ch eitemau dieisiau yn y ffordd fwyaf diogel ac effeithlon.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24827.html

 

28/09/20 - Cyngor Caerdydd yn lansio canllaw newydd i helpu teuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion

Mae ymgyrch sy'n rhoi arweiniad syml i deuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghaerdydd wedi cael ei lansio.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24821.html

 

27/09/20 - Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak's Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol

Datganiad gan Gyngor Caerdydd ar gau Hak's Fish Bar & Kebabs ar Caroline Street ar unwaith oherwydd diffyg mesurau pellhau cymdeithasol.

Darllenwch fwy:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24818.html