Back
Newyddion gan Gyngor Caerdydd dros y 7 diwrnod diwethaf y gallech fod wedi'i golli (22 Mehefin)

 

15/06/20 - Sut i osgoi problemau gyda gwylanod a phlâu

Mae gan Gaerdydd boblogaeth naturiol o wylanod sy'n cael eu denu gan ffynonellau bwyd. Er mwyn helpu i osgoi'r problemau hyn, dilynwch eich cyngor gyda'ch gwastraff bwyd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24097.html

 

16/06/20 - Cymorth byw'n annibynnol i gyn-filwr a dioddefwr llifogydd

Mae cyn-aelod 96 oed o'r Lluoedd Arfog y cafodd ei gartref ei ddinistrio yn ystod Storm Dennis wedi cael hwb mawr trwy gymorth Gwasanaethau Byw'n Annibynnol Caerdydd.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24106.html

 

17/06/20 - Canolfannau Ailgylchu

Mae'r mathau o wastraff y gellir dod â chanolfannau ailgylchu Caerdydd, Ffordd Lamby a Bessemer Close, yn newid ddydd Llun, 22 Mehefin.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24145.html
 
 

19/06/20 - Cynllun graddol i wneud Caerdydd yn un o ddinasoedd 'mwyaf diogel' y DU wedi'i lansio

Bydd siopwyr, gweithwyr a thrigolion sy'n ymweld â chanol dinas Caerdydd o ddydd Llun 22 Mehefin, yn cael eu cyfarch gan fannau croeso wedi'u staffio, systemau cerdded diogel a rhai ffyrdd ar gau wrth i'r ddinas lansio cam un o'i gynllun graddol i ddiogelu'r cyhoedd wrth i'r cyfyngiadau symud ddechrau cael eu codi.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24136.html

  

19/06/20 - Cau ffyrdd canol dinas Caerdydd a rhoi cyfyngiadau ar waith wrth i gyfyngiadau cloi gael eu codi

Mae trefniadau cau ffyrdd yng nghanol dinas Caerdydd yn cael eu rhoi ar waith i sicrhau diogelwch y cyhoedd gan fod cyfyngiadau symud yn dechrau codi yn y brifddinas a siopau nad ydynt yn hanfodol yn agor eu drysau i'r cyhoedd o ddydd Llun, Mehefin 22.

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24141.html

 

19/06/20 - Pam mae'r trefniadau hyn wedi eu rhoi ar waith?

Darllenwch fwy yma:

https://www.newyddioncaerdydd.co.uk/releases/w66/24141.html