Back
Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 20 Gorffennaf – 27 Gorffennaf
 Beth sy’n digwydd – Gweithgareddau gwyliau’r haf 20 Gorffennaf – 27 Gorffennaf

 

Traeth Bae Caerdydd Capital FM

Unwaith eto bydd Roald Dahl Plass ym Mae Caerdydd yn cael ei droi yn lleoliad glan môr dinesig gyda llond bwcedi o hwyl ar gael i ddifyrru’r plant trwy gydol gwyliau’r haf (20 Gorff – 1 Medi).

Mae’r atyniad yn cynnwys traeth tywodlyd anferth sy’n addas i blant, padiau sblasio sy’n creu ardal chwarae dŵr, ac amrywiaeth o reidiau ffair a gemau poblogaidd i’r teulu cyfan.

Mae mynediad AM DDIM, gyda thâl ychwanegol ar gyfer y cyfleusterau ar y safle.

http://cardiffbaybeach.co.uk/

 

Parc Dŵr Caerdydd

Yn mesur dros 100m gan 80m, mae gan y Parc Dŵr aer arnofiol hwn fwy na 72 o rwystrau gan gynnwys llithrennau, trampolinau a barrau sy’n golygu mai hwn yw parc dŵr mwyaf Cymru yn ogystal â bod yn ddiwrnod gwych i grwpiau, teuluoedd, plant a’r rhai sy’n byw ar adrenalin!

Mae cyfyngiadau taldra ar waith.Ar agor 7 diwrnod yr wythnos tan 9 Medi.

I brynu tocynnau ewch i:https://www.aquaparkgroup.co.uk/cardiff/

 

Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd

Mae’r ŵyl benigamp hon yn cyflwyno cynyrchiadau ar gyfer pob oedran.  Cyflwynir cynyrchiadau eleni tan 3 Awst ac mae’r arlwy’n cynnwys Hi-De-Hi, Jesus Christ Superstar, The Little Mermaid gan Disney a mwy!

I brynu tocynnau ewch i:https://cardiffopenairtheatrefestival.co.uk/

 

 

 

Sylwch y bydd rhaid talu am weithgareddau yng Nghanolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer.Cysylltwch â’r ganolfan i gael rhagor o wybodaeth ac i gadw lle trwy ffonio 029 20 872030.

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Clwb Lego

 

 

11am

 

 

 

Hyb y Tyllgoed

 

 

 

 

Dydd Llun 22 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

 

 1-2pm

Hyb Llanedern

 

 

 

Amser Rhigwm

 

 

10.30-11am

 

 

Hyb Llaneirwg

 

Rhigymau i blant 0-5 oed

 

 

Cicwyr Bach

 

 

1 -2pm

2 -3pm

 

Hyb Llaneirwg

 

I blant rhwng 1½ a 2½ oed

 

 

 

Amser Rhigwm a Chwarae

 

 

10.30am

 

 

Hyb STAR

 

Rhigymau i blant 0-5 oed

 

 

Amser Stori

 

 

10.45am

 

 

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Straeon, Crefftau a Rhigymau 0-5 oed

 

 

Clwb Codio

 

3.30pm

 

Hyb Lles Yr Eglwys Newydd

 

Dysgu i godio gemau newydd ac animeiddiadau bob wythnos.Gan gynnwys codio Microbit

 

 

Clwb Darllen

 

 

3 – 4.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

Clwb Darllen i blant 7-11 oed

 

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>11am to 12:55pm<}95{>11am tan 12:55pm<0}

 

{0>Grangetown Hub, Havelock Place, Grangetown, CF11 6PA<}0{>Hyb Grangetown, Havelock Place, Grangetown, CF11 6PA<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

 

{0>2:30 to 4:25pm<}83{>2:30 tan 4:25pm<0}

{0>Grangetown Nursery REACH Centre, Jim Driscoll Way, Grangetown.<}0{>Meithrinfa Grangetown Canolfan REACH, Jim Driscoll Way, Grangetown.<0}{0>CF11 7DT<}0{>CF11 7DT<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

 

{0>10 to 1:00pm<}100{>10 tan 1:00pm<0}

 

{0>Llanrumney Play Centre, Braunton Crescent, Llanrumney.<}0{>Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.<0}   {0>CF3 5HT<}0{>CF3 5HT<0} 

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

 

{0>1:30 to 4:30pm<}100{>1:30 tan 4:30pm<0}

{0>Llanrumney Play Centre, Braunton Crescent, Llanrumney.<}100{>Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.<0}   {0>CF3 5HT<}100{>CF3 5HT<0} 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>11am to 12:55pm<}100{>11am tan 12:55pm<0}

 

{0>Plasnewydd Community Centre, 2 Shakespeare Street, CF24 3ES<}0{>Canolfan Gymunedol Plasnewydd, 2 Shakespeare Street, CF24 3ES<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2 to 3:30pm<}100{>2 tan 3:30pm<0}

{0>Cemetery Park, Moira Terrace, Adamsdown, CF24 0DS<}0{>Cemetery Park, Moira Terrace, Adamsdown, CF24 0DS<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

                                   

                                               

 

 

Dydd Mawrth 23 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

 

Amser Stori

 

 10.30am

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Straeon, Crefftau a Rhigymau 0-5 oed

 

Clwb Ras y Gofod

 

 

2.30pm

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Stori a Phrofiad Synhwyraidd Rhyngweithiol y Gofod Prifysgol CaerdyddCysylltwch ag adran blant Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd i gael rhagor o fanylion.
Rhif ffôn:(029) 20780953 E-bost: llyfrgellplant@caerdydd.gov.uk

 

 

Amser Stori/Rhigwm

 

 

10am

 

Hyb Grangetown

 

Straeon, Crefftau a Rhigymau 0-5 oed

 

 

 

 

 

 

 

Amser Rhigwm

 

 

10.30 - 11am

 

 

Hyb Llanedern

 

 

 

Amser Rhigwm

 

 

10.30am

 

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

 

 

Clwb Crefftau

 

 

2.15pm

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

 

 

Amser Stori

 

 

2.15pm

 

Llyfrgell Rhydypennau

 

 

 

 

Clwb Ieuenctid

 

 

6.15-9pm

 

 

Hyb Llaneirwg

 

 

I blant rhwng 11 ac 14 oed

 

 

 

Amser Rhigwm

 

 

10:30am

 

 

Hyb Lles yr Eglwys Newydd

 

 

Digwyddiad Ras y Gofod

 

 

11am – 12pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Crefftau ar thema Ras y Gofod i blant rhwng 3 a 12 oed

 

 

Amser Stori

 

 

10.30am

 

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Sesiwn stori a rhigwm i blant rhwng 0-4 oed

 

 

Amddiffyn Cathod

 

 

11am

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Sesiwn wybodaeth ar ofalu am gathod i blant

 

 

Her Wyllt yr RSPB

 

 

12-3pm

 

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Ymunwch â’r RSPB i fynd ar Saffari Pryfed

 

Amser Stori

 

1.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn stori a rhigwm i blant rhwng 0-4 oed

 

 

{0>Play Session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>10 to 11:55am<}100{>10 tan 11:55pm<0}

 

{0>North Ely Youth Centre, Pethybridge Road, Ely.<}0{>Canolfan Ieuenctid Gogledd Trelái, Pethybridge Road, Trelái.<0}  {0>CF5 4DP<}0{>CF5 4DP<0}

 

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play Session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:30 to 4:25pm<}100{>2:30 tan 4:25pm<0}

{0>Caerau & Ely Hub, Cowbridge Rd, Ely.<}0{>Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.<0}{0>CF5 5BQ<}0{>CF5 5BQ<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>10:45am to 12:40pm<}100{>10:45am tan 12:40pm<0}

 

{0>Canton Community Centre, Leckwith Rd, Canton, CF11 8HP<}0{>Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2 to 3pm<}0{>2 tan 3pm<0}

 

{0>Grangetown Marl, Ferry Road.<}0{>Grangetown Marl, Ferry Road.<0}  {0>CF11 0XR<}0{>CF11 0XR<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>3:15 to 4:45pm<}100{>3:15 tan 4:45pm<0}

{0>Boys & Girls Club, Earl Lane, off Amherst Street, Grangetown.<}0{>Clwb Bechgyn a Merched, Earl Lane, oddi ar Amherst Street, Grangetown.<0}{0>CF11 7EJ<}75{>CF11 7EJ<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:05 to 4:00pm<}100{>2:05 tan 4:00pm<0}

{0>Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, CF23 9PN<}0{>Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

 

 

 

 

Dydd Mercher 24 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Todl

 

10.30am

 

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Rhigymau i blant rhwng 1 a 2 oed

 

 

Lego

 

 

5-6pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Digwyddiad Ras y Gofod

 

 

11am-1pm

 

 

Hyb Llanrhymni

 

Crefftau gyda gwesteion arbennig ar thema Ras y Gofod

 

Tenis Bwrdd

 

 

4-5pm

 

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Amser Rhigwm

 

10.30am

 

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

Rhigymau i blant 0-5 oed

 

Amser Stori

2 - 4pm

 

Hyb Lles Rhiwbeina

 

 

Amser Rhigwm

 

2-3pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

Rhigymau i blant 0-5 oed

 

Clwb Crefftau

 

10.30am-12.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

 

 

 

 

Her Wyllt RSPB Cymru

10.00-15.30

Parc y Mynydd Bychan

Darganfyddwch beth sy’n cuddio yn nyfnderoedd Pwll Parc y Mynydd Bychan - efallai gwas y neidr dirgel, neu’r chwilen blymio fwyaf!Hwyl yn chwilio drwy byllau. Ymunwch â ni ym mhrif bwll Parc y Mynydd Bychan CF14 4AW.AM DDIM

{0>Play Session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:30 to 4:25pm<}100{>2:30 tan 4:25pm<0}

{0>Caerau & Ely Hub, Cowbridge Rd, Ely.<}100{>Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.<0}{0>CF5 5BQ<}0{>CF5 5BQ<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2.30pm-4.25pm<}0{>2.30pm-4.25pm<0}

{0>Grangetown Nursery REACH Centre, Ferry Road, Grangetown.<}0{>Meithrinfa Grangetown, Canolfan REACH, Ferry Road, Grangetown.<0}{0>CF11 0XR<}0{>CF11 0XR<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2 to 3:55pm<}100{>2 tan 3:55pm<0}

{0>Anderson Fields, Constellation Street, Adamsdown, CF24 0EG<}0{>Caeau Anderson, Constellation Street, Adamsdown, CF24 0EG<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

 

 

 

Dydd Iau 25 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Ymweliad RSPB Cymru

 

2-4pm

 

Hyb Butetown

 

Ymunwch â’r RSPB i fynd ar Saffari Pryfed

 

Amser Rhigwm

 

10.30am

 

Hyb y Llyfrgell Ganolog

I fabis o dan 1 oed

 

 

Amser Stori Ieuenctid

 

 

3.30pm

 

 

Hyb Grangetown

 

 

Amser stori i blant 5-12 oed

 

Amser Stori

10.30 - 11am

 

Hyb Llanedern

 

 

 

 

 

 

 

Her Wyllt RSPB

 

10am-12pm

 

 

Hyb Llanisien

 

 

Ymchwiliwch i goed, dail a hadau gyda’r RSPB a chreu ychydig o Gelf Wyllt!

 

Amser Rhigwm

 

10.15-10.45am

 

Hyb Llanrhymni

 

Rhigymau i blant 0-5 oed

 

Amser Stori

 

2-3pm

 

Hyb Llanrhymni

 

Straeon, Crefftau a Rhigymau 0-5 oed

 

Sefydliad Dinas Caerdydd

 

 4-6pm

Hyb Llanrhymni

 

 

Amser Rhigwm

 

10.30am

 

Hyb Lles Rhiwbeina

 

Rhigymau i blant 0-5 oed

 

Clwb Ieuenctid

6.15-9pm

 

Hyb Llaneirwg

 

I blant 14+ oed

 

Celf a chrefftau Her Ddarllen yr Haf

 

2.30-3.30pm

 

Hyb Llaneirwg

 

Crefftau ar thema Ras y Gofod i blant rhwng 3 a 12 oed

 

Clwb Gwyliau Thrive

 

10.30am-12.30pm

 

Llyfrgell Treganna

 

Crefttau a digwyddiadau yn seiliedig ar Her Ddarllen yr Haf ar gyfer plant ag awtistiaeth mewn partneriaeth â Thrive Caerdydd.

 

Clwb Lego

 

3-5pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

 

 

 

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

 

2-4pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

Sesiwn ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

Digwyddiad Her Ddarllen yr Haf

 

2-4pm

 

Hyb y Tyllgoed

 

Sesiwn ar thema Her Ddarllen yr Haf

 

{0>Play Session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>10 to 11:55am<}100{>10 tan 11:55pm<0}

 

{0>Caerau & Ely Hub, Cowbridge Rd, Ely.<}100{>Hyb Caerau a Threlái, Heol y Bont-faen, Trelái.<0}{0>CF5 5BQ<}0{>CF5 5BQ<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play Session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:30 to 4:25pm<}100{>2:30 tan 4:25pm<0}

{0>St Francis Parish Hall, Grand Avenue, Ely, CF5 5HX<}0{>Neuadd Plwyf Sant Ffransis, Grand Avenue, Trelái, CF5 5HX<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:05 to 4:00pm<}100{>2:05 tan 4:00pm<0}

{0>Powerhouse, Roundwood, Llanedeyrn, CF23 9PN<}100{>Powerhouse, Roundwood, Llanedern, CF23 9PN<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2 to 6pm<}100{>2 tan 6pm<0}             

{0>Splott Play Centre, Muirton Road, Splott, CF24 2SJ<}0{>Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

 

 

 

 

Dydd Gwener 26 Gorffennaf

 

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Amser Stori

 

10.30am

 

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Straeon, Crefftau a Rhigymau 0-5 oed

 

Clwb Lego

 

2.30pm

 

Hyb y Llyfrgell Ganolog

Chwarae creadigol gyda Lego

 

Clwb Lego

 

3.30pm

 

Hyb Grangetown

 

 

Canolfan Chwarae Llanrhymni

 

2-3.55pm

 

 

Hyb Llanrhymni

 

 

Amser Stori

 

10.30am

 

Hyb a Llyfrgell Cymunedol Pen-y-lan

 

 

Amser Stori

 

11-11.30am

 

 

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Ieuenctid

 

6.15-9pm

 

Hyb Llaneirwg

 

Clwb Lego

 

10.30am-12.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Amser Rhigwm/Stori

 

10.30am

 

 

Hyb y Tyllgoed

 

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:30 to 4:25pm<}100{>2:30 tan 4:25pm<0}

{0>Canton Community Centre, Leckwith Rd, Canton, CF11 8HP<}100{>Canolfan Gymunedol Treganna, Leckwith Rd, Treganna, CF11 8HP<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>10 to 1:00pm<}100{>10 tan 1:00pm<0}

 

{0>Llanrumney Play Centre, Braunton Crescent, Llanrumney.<}100{>Canolfan Chwarae Llanrhymni, Braunton Crescent, Llanrhymni.<0}   {0>CF3 5HT<}100{>CF3 5HT<0} 

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2:05 to 4:00pm<}100{>2:05 tan 4:00pm<0}

{0>Llanrumney Hub, Countisbury Avenue, Llanrumney, Cardiff, CF3 5NQ<}0{>Hyb Llanrhymni, Countisbury Avenue, Llanrhymni, Caerdydd, CF3 5NQ<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>10 to 1pm<}100{>10 tan 1pm<0}

 

{0>Splott Play Centre, Muirton Road, Splott, CF24 2SJ<}100{>Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ<0}

 

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

{0>Play session<}100{>Sesiwn Chwarae<0}

{0>2 to 5:30pm<}100{>2 tan 5:30pm<0}

{0>Splott Play Centre, Muirton Road, Splott, CF24 2SJ<}100{>Canolfan Chwarae Sblot, Muirton Road, Sblot, CF24 2SJ<0}

 Am ddim.

I blant rhwng 5 a 14 oed.

 

 

Dydd Sadwrn 27 Gorffennaf

 

 

 

Beth

Pryd

Ble

Manylion

Jigsôs a gemau bwrdd

 

10 - 12pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Crefftau i blant

 

11am - 1pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Clwb Lego

 

2 - 4pm

 

Hyb Llanedern

 

 

Crefftau i Blant

 

10am-12pm

 

Hyb Llanisien

 

 

Clwb Lego

 

 1-3pm

Hyb Llanisien

 

 

Clwb Lego

 

 1-3pm

Hyb Llanrhymni

 

 

Jiwdo WISP

 

10am-12pm

 

Hyb Llaneirwg

 

Dosbarthiadau jiwdo i blant rhwng 4 ac 13 oed

 

Clwb Crefftau

 

2-4pm

 

Hyb Partneriaeth Tredelerch

 

 

Clwb Lego

 

10.30am-12.30pm

 

Hyb Trelái a Chaerau

 

 

Clwb Lego

 

11am

Hyb y Tyllgoed

 

 

Profiad y Goedwig Law

10.30am-15.00

Tŷ Parc y Rhath

Oeddech chi’n gwybod bod coedwig law ym Mharc y Rhath?Ymchwiliwch, darganfyddwch a mwynhewch hud a lledrith paradwys y goedwig law yn Nhŷ Gwydr Parc y Rhath CF23 5PD.Bydd teithiau tywys y goedwig law yn dechrau am 11am ac 1pm.£4.00 yw pris mynediad oedolyn a £2.00 y plentyn.

 

 

**** Mae’r wybodaeth yn gywir ar adeg ei chyhoeddi.Cadarnhewch y manylion gyda’r lleoliad oherwydd gall newidiadau ddigwydd.