Back
Y diweddaraf ar gasglu compost dros dymor y Nadolig

Ni fydd compost gwastraff gwyrdd yn cael ei gasglu rhwng 27 Rhagfyr a 6 Ionawr yn rhai o wardiau'r ddinas.

Y rheswm dros hynny yw galluogi'r criw casglu i ganolbwyntio ar wastraff cyffredinol, ailgylchu a gwastraff bwyd, sydd tipyn yn fwy dros dymor y Nadolig.

Ni fydd compost yn cael ei gasglu yn y wardiau canlynol rhwng y dyddiad a roddir isod:

 • Butetown a Grangetown - o 27 Rhagfyr tan 22 Ionawr
 • Gabalfa a Cathays - o 28 Rhagfyr tan 23 Ionawr
 • Adamsdown a Sblot - o 29 Rhagfyr tan 24 Ionawr
 • Yr Eglwys Newydd - o 30 Rhagfyr tan 25 Ionawr
 • Radur, Pentyrch a Thongwynlais - o 31 Rhagfyr tan 28 Ionawr
 • Felindre, Llandaf ac Ystum Taf - o 2 Ionawr tan 29 Ionawr
 • Plasnewydd ac Pentwyn - o 3 Ionawr tan 30 Ionawr
 • Pontprennau, Llanrhymni a Phentref Llaneirwg - o 4 Ionawr tan 31 Ionawr
 • Llanisien - o 5 Ionawr tan 1 Chwefror 

Bydd modd i drigolion fynd ag unrhyw gompost ychwanegol i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Ffordd Lamby neu yn Bessemer Close.

Gellir torri coed Nadolig yn ddarnau a'u rhoi yn y bin ailgylchu gwyrdd neu mewn sachau amldro a fydd yn cael eu casglu ar y diwrnod casglu compost nesaf. Fel arall, gellir mynd â choed Nadolig i unrhyw un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Yr oriau agor ar gyfer CAGC Ffordd Lamby a Bessemer Close dros y Nadolig yw:

 • 22 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm
 • 23 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm
 • 24 Rhagfyr - 9.30am tan 4.00pm
 • 25 Rhagfyr - Ar gau
 • 26 Rhagfyr - Ar gau
 • 27 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm
 • 28 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm
 • 29 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm
 • 30 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm
 • 31 Rhagfyr - 9.30am tan 6.00pm